ข้าวโพดข้าวเหนียว สวีท ไวโอเล็ท

Agri+

ข้าวโพดข้าวเหนียว สายพันธุ์ สวีท ไวโอเล็ท

คุณอิสระ วงค์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อิสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือที่รู้จักกันดีในนาม ศรแดง เปิดเผยถึง ข้าวโพดข้าวเหนียว สายพันธุ์ สวีท ไวโอเล็ท ศรแดง หรือ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ว่า เป็นข้าวโพดหวานสายพันธุ์คุณภาพ ให้ผลตอบแทนกับเกษตรกรผู้ปลูกได้อย่างดี และเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค

โดย สวีท ไวโอเล็ท ให้ผลผลิตสูง ประมาณ ผลผลิต 2 ตัน/ไร่ โดยใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 2 กิโลกรัม

โดยในปี 2561 จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เป็นจำนวนมากกว่า 150,000 กก. คิดเป็นปริมาณฝักสด จำนวน 615,000,000 ฝัก กระจายตามตลาดสินค้าเกษตร ตลาดสด ตลาดนัด และแผงร้านข้าวโพดต้มข้างทางทั่วประเทศ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูง

คุณอิสระ วงค์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ศรแดง

ล่าสุด ศรแดง และ ซันสวีท ร่วมลงนาม  MOU นำข้าวโพดข้าวเหนียว พันธุ์สวีทไวโอเล็ท ร่วมกันผลิตและจำหน่ายแปรรูปเป็นข้าวโพดพร้อมรับประทาน ผ่านช่องทางตลาดร้านสะดวกซื้อ

“ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์สวีทไวโอเล็ท ที่มีความโดดเด่นในเรื่องคุณภาพฝัก แปรรูปแล้วเหมือนฝักต้มใหม่ รสชาติอร่อย หวาน เหนียว นุ่ม พร้อมรับประทาน” คุณอิสระกล่าว

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook