ดาหลาลูกผสม 4 พันธุ์ใหม่ สีสันสดใส ส่งออกง่าย

Agri+

ดาหลา 4 พันธุ์ใหม่ ไม้ดอกพื้นเมืองภาคใต้อนาคตไกล   จุดขายดาหลาพันธุ์ยะลา 1 -4  มีช่อดอกและกลีบประดับสีสันหลากหลาย  โดดเด่น  สะดุดตา  การบานของดอกคงที่   น้ำหนักช่อดอกน้อย  ง่ายต่อการบรรจุหีบห่อเหมาะสำหรับผลิตส่งออกตลาดต่างประเทศ

ดาหลาเป็นไม้ดอกพื้นเมืองทางภาคใต้ที่ผลิตเป็นการค้ามีการใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายในรูปของไม้ตัดดอกประดับอาคารสถานที่จึงมีผู้นำดาหลาไปปลูกเป็นการค้าสำหรับตัดดอกในจังหวัดนนทบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี ระยอง จันทบุรี และกระบี่  โดยจำหน่ายในราคาดอกละ 5 – 20 บาท และต้นพันธุ์ (หน่อ) ราคาหน่อละ 50 – 300 บาท

สำหรับต่างประเทศ ตลาดนำเข้าดอกดาหลาที่สำคัญของไทย ได้แก่ บาห์เรน สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์และคูเวต

ส่วนต้นพันธุ์ส่งไปจำหน่ายที่ แองโกลา สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สเปน

ตลาดดังกล่าวมีปริมาณความต้องการสูงกว่าปริมาณการนำเข้าดอก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพันธุ์ ดาหลาที่ปลูกในปัจจุบันมีช่อดอก และก้านดอกใหญ่ น้ำหนักมาก เมื่อดอกบานกลีบดอกแผ่ใหญ่ การบรรจุหีบห่อทำได้ยาก ช่อดอกช้ำง่าย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ดาหลา ทั้งรูปทรง สีสันที่หลากหลาย และขนาดดอกที่เหมาะสมสำหรับส่งออกเป็นการค้า  ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา  กรมวิชาการเกษตร ได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ดาหลาเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะทรงถ้วย น้ำหนักช่อดอกน้อย  กลีบประดับสีสันสวยงาม ช่อดอกมีขนาดแตกต่างจากพันธุ์ที่มีอยู่เดิม และให้ผลผลิตดอกไม่ต่ำกว่า 100 ดอก/กอ/ปี และเหมาะสำหรับผลิตเพื่อส่งออกเป็นการค้า

 

โดยได้ดำเนินการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์  การผสมพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และการทดสอบพันธุ์ ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์  ตั้งแต่ปี 2549   จนประสบความสำเร็จได้ดาหลาพันธุ์ใหม่จำนวน 4 พันธุ์ผ่านการรับรองเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562   ดังนี้

ดาหลาพันธุ์ยะลา 1  มีช่อดอกสีแดงเข้ม  กลีบประดับหนาเรียงเป็นระเบียบคล้ายดอกบัว  ช่อดอกขนาดปานกลาง  ให้ผลผลิตดอกจำนวน 386 ดอก/กอ/ปี  อายุปักแจกัน 5 วัน

 

ดาหลาพันธุ์ยะลา 2  มีช่อดอกสีแดงอมส้ม  ขอบกลีบมีสีเขียวอ่อนเด่นสะดุดตาเรียงซ้อนหลายชั้น  ช่อดอกขนาดเล็ก  ให้ผลผลิตดอก 300 ดอก/กอ/ปี  อายุปักแจกันนาน 6 วัน

 

ดาหลาพันธุ์ยะลา 3  มีช่อดอกสีแดงสด  ขอบกลีบประดับสีขาว ช่อดอกขนาดใหญ่  ให้ผลผลิตดอก 227 ดอก/กอ/ปี  อายุปักแจกัน 5 วัน

 

ดาหลาพันธุ์ยะลา 4 มีช่อดอกสีชมพูอมแดง  กลีบประดับหนา  ขอบกลีบมีสีขาว  ช่อดอกขนาดปานกลาง  ให้ผลผลิตดอก 280 ดอก/กอ/ปี  อายุปักแจกันนาน 6 วัน

ดาหลาลูกผสมทั้ง 4 พันธุ์ให้ผลผลิตได้ดีเกือบตลอดปี ส่วนด้านคุณภาพ ดาหลาพันธุ์ยะลา 1 และพันธุ์ยะลา 2 ช่อดอกมีลักษณะโดดเด่นสะดุดตา ช่อดอกขนาดเล็กเป็นทรงถ้วย  ส่วนดาหลาพันธุ์ยะลา 3 และยะลา 4 ช่อดอกขนาดกลางเป็นทรงถ้วย เหมาะสำหรับการนำมาใช้ประดับตกแต่ง กลีบประดับสีสดใสเรียงซ้อนเป็นระเบียบ ความยาวก้านช่อดอกสั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก  ขนาดช่อดอก และน้ำหนักช่อดอกไม่ใหญ่มากทำให้ง่ายต่อการบรรจุหีบห่อ และขนส่ง

“ดาหลาพันธุ์ใหม่ทั้ง 4  พันธุ์มีรูปลักษณ์ภายนอกที่แปลกใหม่  กลีบประดับมีสีสันที่สวยงาม  โดดเด่นสะดุดตาต่อผู้พบเห็น  การบานของดอกคงที่   สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับผลิตเพื่อส่งออกเป็นการค้า  ทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถกระตุ้นและรักษาส่วนแบ่งตลาดดาหลาของไทยในต่างประเทศได้” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook