การจัดการน้ำอย่างอัจฉริยะเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

Agri+

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับ กระทรวงต่างประเทศของไทย สถานทูตไทย ณ กรุงเฮก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการเสวนา (webinar)

โดยผู้เชี่ยวชาญไทยและเนเธอร์แลนด์ เรื่อง การจัดการน้ำอย่างอัจฉริยะเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ผ่านระบบ Webex โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันที่ 25 กันยายน 14:00-16:00 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม BAN-LNV@MINBUZA.NL หนึ่งในการเสวนาออนไลน์ (webinar) ภายใต้ความร่วมมือไทย-เนเธอร์แลนด์ที่ดีที่สุดของปี 2563 ที่ต้องห้ามพลาด

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook