สพด.นคร​ศรี​ธรรมราช​ จัดงานวันดินโลก World Soil Day 2019

Agri+
สพด.นคร​ศรี​ธรรมราช​ จัดงานวันดินโลก
(World Soil Day) ประจำปี 2562
 
🌱🌏 วันพฤหัสบ​ดี​ที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.​ นายสุ​ชล​ แก้ว​เกาะ​สะบ้า​ ผู้​อำนวยการ​สถานี​พัฒนา​ที่ดิน​นคร​ศรี​ธรรมราช​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานต่างๆ และเจ้า​หน้าที่​สถานี​พัฒนา​ที่ดิน​นคร​ศรี​ ธรรมราช​
 
🌱🌏 ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2562 จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ ณ สถานี​พัฒนา​ที่ดิน​นคร​ศรี​ธรรมราช​ อำเภอพระพรหม​ จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 เข้าร่วมงาน
 
🌱🌏 การจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ในครั้งนี้ เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
 
🌱🌏 และมีการจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับความเป็นมาของวันดินโลก งานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน พัฒนาการเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
🌱🌏 ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชน นักเรียน เกษตรกร หมอดินอาสาในพื้นที่เข้าร่วมงานฯในครั้งนี้จำนวน 500 คน
 
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook