ยันม่าร์ เปิดคอร์สฝึกอบรม ยกระดับพนักงานร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

Agri+

ยันม่าร์ เปิดคอร์สฝึกอบรมยกระดับพนักงานร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ

บริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย เดินหน้าเปิดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พนักงานร้านค้าตัวแทนจำหน่ายยันม่าร์ทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้รอบด้านในการให้คำแนะนำกับเกษตรกรอย่างเข้าใจถึงกระบวนการผลิตสินค้า และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ  รวมถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการเกษตรในแต่ละพื้นที่  ตลอดจนการประเมินสินเชื่อเบื้องต้นให้กับเกษตรกรได้ โดยมีผู้ชำนาญการด้านการวิเคราะห์ตลาดและผลิตภัณฑ์ คอยให้ความรู้ความเข้าใจอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการอบรมที่มุ่งหวังยกระดับความเป็นเลิศทางด้านบริการของพนักงาน โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  และจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

นายประหยัด  ก้อนทอง ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทยันม่าร์ เอส.พี จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของการฝึกอบรมในครั้งนี้ว่ายันม่าร์มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้พนักงานร้านค้าตัวแทนจำหน่าย มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีเฉพาะจากยันม่าร์สู่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง เมื่อพนักงานร้านค้าตัวแทนเข้าใจระบบเทคโนโลยีต่างๆ เป็นอย่างดีแล้วก็จะสามารถให้คำแนะนำบอกต่อให้กับเกษตรกรเข้าใจได้ง่ายขึ้น เกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์จากการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ จากยันม่าร์ได้อย่างเต็มที่ และเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องส่งผลต่อต้นทุนการเพาะปลูกที่ลดลง ซึ่งปัจจุบันยันม่าร์ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ  ที่ใช้ในแทรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าวมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรดีกทั้งยังลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกด้วย

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook