ยันม่าร์แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ “โนะบุฮิโกะ คาชิวากิ”

Agri+
ยันม่าร์แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ 🚜🌱
‘โนะบุฮิโกะ คาชิวากิ’ 🚜🌱
 
🚜🌱 บริษัท ยันม่าร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถตัดอ้อยและอุปกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ได้ประกาศแต่งตั้ง
 
🚜🌱 นายโนะบุฮิโกะ คาชิวากิ ดำรงตำแหน่งประธานบริหารบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด ต่อจากนายชินจิ สุเอนางะ โดยเริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 
🚜🌱 นายโนะบุฮิโกะ คาชิวากิ ได้ร่วมงานกับบริษัทยันม่าร์ สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี จากนั้นในปี พ.ศ. 2554 ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาอีกกว่า 6 ปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการขายและวางแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น
 
🚜🌱 นับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของผู้บริหารท่านนี้ที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นประเทศเกษตรกรกรรมอันดับต้น ๆ ของโลก จึงเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมธุรกิจยันม่าร์ในประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่
นายโนะบุฮิโกะ คาชิวากิ ประธานบริหารบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด
 
 
🚜🌱 สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจ นายคาชิวากิกล่าวว่า ตนเองจะนำประสบการณ์จากการทำงานทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศมาขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับเกษตรกร ผู้แทนจำหน่าย พนักงาน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าเป็นหลัก
 
🚜🌱 ภายใต้คติการบริหารของยันม่าร์ นั่นคือ
 
🚜🌱 “ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง”
 
🚜🌱 อีกทั้งยังได้วางแผนที่จะขยายธุรกิจของเครือยันม่าร์ในตลาดประเทศไทย ขยายฐานลูกค้าโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้เกษตรกรไทยทำการเกษตรแบบลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรมการเพาะปลูกสมัยใหม่และมีความแม่นยำที่ยันม่าร์มีอยู่ในปัจจุบัน
 
🚜🌱 เพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรไทยสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน ให้เป็นที่กล่าวขวัญว่า
 
🚜🌱 “สมแล้วที่เป็นยันม่าร์”
 
🚜🌱 องค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี
 
 
#ยันม่าร์ #yanmar #รถไถยันมาร์ #รถแทรกเตอร์ #โนะบุฮิโกะคาชิวากิ #ผู้บริหารยันมาร์
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook