กรมปศุสัตว์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

JOBS
📢📌 กรมปศุสัตว์
📢📌 เปิดรับสมัครคัดเลือก
📢📌 เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
📢📌 ตำแหน่ง
• นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 อัตรา
• นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
• นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
• เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้)
จำนวน 8 อัตรา
📢📌 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2562 นี้!!!

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook