บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

JOBS

📢📌 บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิต และจำหน่าย น้ำมันถั่วเหลือง ตรา องุ่น และกากถั่วเหลือง TVO มามากกว่าครึ่งศตวรรษ กำลังรับสมัครพนักงาน เพื่อขยาย และรองรับการเปิดตลาดใหม่ ดังต่อไปนี้

📢📌 1. นักวิชาการ

📢📌 หน้าที่รับผิดชอบ :
• ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
• ออกแบบการทดลอง
• สามารถทำสูตรอาหารสัตว์
• สนับสนุนงาน ช่วยเหลือฝ่ายขาย

📢📌 คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
• มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในธุรกิจ หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียนพูด ได้เป็นอย่างดี (ถ้ามีเอกสารรับรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความรับผิดชอบสูง
• บุคคลิกดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
• สามารถเดินทางต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
• สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

📢📌 2. ผู้จัดการขาย [น้ำมันอุตสาหกรรม]

📢📌 หน้าที่รับผิดชอบ :
• จัดทำ Business Plan ประจำปี
• ทำแผนงานขายประจำปี/เดือน ประชุมร่วมกับทีม
• เปิดตลาดใหม่
• วิเคราะห์สถานการณ์การตลาดปัจจุบัน เพื่อให้รู้ว่ามีผลกระทบต่อยอดขาย
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกกลุ่ม

📢📌 คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี
• มีความเป็นผู้นำ สามารถกระตุ้นทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียนพูด ได้เป็นอย่างดี
• มีเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นเลิศ
• มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น

ติดต่อ คุณดาวรัตน์ สาโรวาท โทร 02 477 9020
Email: daorat@tvothai.com

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี กทม. 10600

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook