ประกวดควายสวยงาม อุดรธานี

Lifestyle

ประกวดควายสวยงาม อุดรธานี

 

ประกวดควายสวยงาม ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562 สร้างกระแสกระตุ้นเกษตรกรและผู้สนใจ หันกลับมาเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าชมงานล้นหลาม เกษตรกรผู้เลี้ยงนำควายเข้าร่วมประกวดกว่า 200 ตัว มีควายพ่อพันธุ์ราคาสูง มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท พร้อมด้วย ดาราชื่อดัง ฉายา พระเอกเลี้ยงควาย น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล ร่วมส่งควายเข้าประกวด

 

จังหวัดอุดรธานี 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดควายสวยงาม ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย โดยมีกลุ่มผู้เลี้ยงควายจากทั่วประเทศและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

หนึ่งในกิจกรรมงานประจำปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน มี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ,นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ,นายทศพรศรีศักดิ์ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ,นายสมเกียรติ สุขธนะ รองนายก อบจ.อุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, ดร.ยุทธภัณฑ์ ปักกุลนันท์ ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย และประธานเครือข่ายประชารัฐแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธี

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมการประกวดควายสวยงาม ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดควายสวยงามครั้งนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว

“งานประกวดควายสวยงาม ถือเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกรที่เลี้ยงควายและผู้ที่สนใจเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการคัดเลือกควายที่มีลักษณะที่ดีไว้ขยายพันธุ์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรและผู้สนใจหันกลับมาเลี้ยงควายเพิ่มมากขึ้น เป็นสถานที่ได้แสดงผลงานในการพัฒนาการผลิตควายและเป็นการบูรณาการร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นบ้านให้คงอยู่” นายวิเชียรกล่าว

นายทศพร ศรีศักดิ์ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย กล่าวว่า งานการประกวดควายไทย ครั้งที่ 2 ของจังหวัดอุดรธานี เสร็จสิ้นเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ภารกิจต่อไปที่สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจะต้องดำเนินการ คือ การจัดประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง

นายทศพร ศรีศักดิ์ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

“การพัฒนาควายไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล” และ

“สืบสานตำนานควายโบราณ 3000 ปี บ้านเชียงอุดรธานี”

ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี และห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมระดมสมองเพื่อการพัฒนาควายไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล”

น้ำ รพีภัทร กับรางวัลส่งควายเข้าประกวด

 

คุณฟาร์ม เจ้าของฟาร์มบ้านควาย จังหวัดอุดรธานี

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook