มูลนิธิพระคชบาลฯ ร่วมกับ ชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน วางพวงมาลาไว้อาลัยแด่ท่านรัฐบุรุษ พลเอกเปรม

Lifestyle

 

มูลนิธิพระคชบาลเพนียดคล้องช้างพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ชมรมทำดีเพื่อแผ่นดิน โดยท่านประธานชมรม คุณยองใย เกษมศรี ณ อยุธยา และท่านรองประธานว่าที่ร้อยตรี นิวัติ  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา และคณะกรรมการชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินร่วมพิธีวางพวงมาลาแสดงความไว้อาลัย แด่ท่านรัฐบุรุษท่านพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ วังช้างอยุธยา แล เพนียด ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook