กรมปศุสัตว์รับมอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันควบคุมโรค COVID-19

Livestock+

กรมปศุสัตว์รับมอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อนำไปใช้ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และ นายสัตวแพทย์ขัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ จากการสนับสนุนของ นายสัตวแพทย์ อาคม ชีวะเกรียงไกร Vice President- SEA, India and Distribution Markets คุณกุลปรียา พุทธฤดีสุข General Manager และคุณฉวีวรรณ วัฒนาชัยยงกุล หัวหน้าฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ คุณอดิศักดิ์ ชตาถนอม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คุณอนุสร หงษ์สัจจากุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย คุณไพรวัลย์ แสงทองติยกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย  บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัด เพื่อ

 

ใช้ในกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคระบาด ในภาวะสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทั่วประเทศ ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว อาคารอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook