กากถั่วเหลือง ในอาหารไก่ไทย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Livestock+
 
🐔☘️‼️ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า กรณีที่ห้างเทสโก้ของสหราชอาณาจักร นำผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวและน้ำกะทิของไทยออกจากชั้นวาง โดยอ้างว่าแหล่งที่มาของมะพร้าวมาจากการใช้แรงงานลิงที่ถูกจับมาจากป่ามาฝึกเพื่อใช้งาน เป็นการทารุณกรรมสัตว์นั้น
 
 
🐔☘️‼️ เป็นคนละประเด็นกับเนื้อไก่ส่งออกของไทย ซึ่งจะมีมุมมองในด้านสิ่งแวดล้อม โดยเทสโกมีมาตรการเข้มในการตรวจสอบย้อนกลับถึงกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงไก่ว่าต้องเป็นกากถั่วเหลืองที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 
 
🐔☘️‼️ ปัจจุบัน มีบริษัทผู้ผลิตไก่จากไทย 3 บริษัท ที่ส่งเนื้อไก่เข้าไปจำหน่ายยังเทสโก้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบย้อนกลับถึงวัตถุดิบกากถั่วเหลืองดังกล่าวแล้ว
 
 
🐔☘️‼️ พบว่าผ่านมาตรฐานทั้งหมดมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ หากบริษัทอื่นใดที่ต้องการส่งออกไปยังเทสโก้ก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกัน
 
 
🐔☘️‼️ ประเด็นที่โลกสังคมออนไลน์มองว่าเทสโก้ อาจแบนไก่ไทยต่อจากประเด็นของน้ำกะทินั้น จึงไม่น่ากังวล
 
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook