แม็คโคร ลดราคาเนื้อหมู

Livestock+
แม็คโคร ลดราคา “เนื้อหมู”
จัดโปรโมชั่นทุกสาขาถึงสิ้นเดือนสิงหาคม
ลดค่าครองชีพประชาชน
 
🐷🌱‼️ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ “แม็คโคร” จัดโปรโมชั่นลดราคา “เนื้อหมู” ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ตอบรับกระแสความต้องการบริโภคพุ่งสูงขึ้น
 
 
🐷🌱‼️ โดยวัตถุประสงค์การลดราคาดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ว่าด้วยการช่วยเหลือ ลดภาระค่าครองชีพของลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 
🐷🌱‼️ ขณะเดียวกัน แม็คโครยังคงตอกย้ำคุณภาพความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต เข้มงวดกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด การรักษาระยะห่าง การควบคุมสุขอนามัยอย่างเข้มข้นในเวลาเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง
 
 
🐷🌱‼️ แม็คโครจำหน่ายเนื้อหมูทั้งรูปแบบหมูสด – แช่แข็ง จากฟาร์มและผู้ผลิตภายในประเทศ เป็นจำนวนมากต่อปี เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจอาหารต่างๆ ตลอดจนลูกค้าทั่วไป ผ่านสาขาของแม็คโครมากกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ
 
 
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook