ณครฟาร์ม ฟาร์มโคนนมต้นแบบ สร้างรายได้หลักแสน/เดือน

Livestock+

ณครฟาร์ม ฟาร์มเกษตรกรโคนมต้นแบบ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เน้นบริหารจัดการในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงวัวนมในรูปแบบธรรมชาติ สร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือน โดยปลูกพืชอาหารโคนมเองและปรุงอาหารในสูตรเฉพาะที่เหมาะสมกับโคนมแต่ละช่วงอายุ นอกจากช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว หลักสำคัญทำให้วัวนมมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงให้น้ำนมดีและไม่ป่วย

นายนคร กาบขุนทด อายุ 38 ปี เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผันตัวเองจากพนักงานประจำช่างอิเล็กทรอนิกส์ มาสู่การทำอาชีพเกษตรกรรมเพียงเพราะเบื่อการทำงานเป็นพนักงานประจำ และอยากมีอาชีพเป็นของตนเอง เล่าว่า เดิมทีนั้นตนทำงานเป็นพนักงานประจำด้านอิเล็กทรอนิกส์ แต่ด้วยทำมามาเป็น 10 ปี ก็รู้สึกอิ่มตัวแล้วอยากกลับมาอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาหาอาชีพก็มาสนใจอาชีพการเลี้ยงวัวนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน จึงได้ตัดสินค้าที่จะลาออกจากงานประจำมาศึกษาการทำโคนมอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากโคนม 7 ตัว และค่อยๆ เพิ่มมาเป็น 12 และตายไป 2 ตัว เหลือ 10 ตัวในปีแรก

โดยวิธีการเลี้ยงก็ศึกษาตามอินเตอร์เน็ตเลี้ยงในแบบที่ตนเองเข้าใจ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะจากการทำบัญชีฟาร์มตัวเลขของรายรับและรายจ่ายใกล้เคียงกันมาก ทำให้ตนรู้สึกท้อถอยและอยากจะเลิกอาชีพนี้ แต่ด้วยความบังเอิญได้ไปรู้จักกับหมอที่รักษาวัวนมท่านหนึ่ง ท่านได้เข้ามาแนะนำวิธีการเลี้ยงวัวนมโดยเน้นเลี้ยงแบบธรรมชาติ เพื่อลดการเจ็บป่วยของโคนมให้น้อยลง เพราะต้นทุนการรักษาวัวนมค่อนข้างมีต้นทุนที่สูง ถ้าหากสามารถปฏิบัติดูวัวนมด้วยวิธีธรรมชาติได้ก็จะช่วยให้สุขภาพวัวนมดีและให้น้ำนมคุณภาพ

การเลี้ยงในแบบธรรมชาติสิ่งสำคัญก็คือการดูแลเรื่องอาหาร โดยฟาร์มจะเน้นทำอาหารให้โคนมเองด้วยการใช้พื้นที่กว่า 10 ปลูกหญ้าเนเปีย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้ปุ๋ยมูลสัตวอย่างเดียว และมีระบบน้ำไว้ใช้ในแปลงตลอดทั้งปีด้วยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ใช้แทนพลังงานน้ำมันในการสูบน้ำ แต่ถ้าเป็นในส่วนของกากถั่วเหลือง และถั่วอบ ฟาร์มจะซื้อจากตลาดเพราะไม่สามารถผลิตได้ แต่ก็อยู่ในปริมาณที่ไม่มากนัก

ซึ่งหลังจากตนได้หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพของวัวนมด้วยการเน้นปลูกพืชอาหารสัตว์เอง ผสมอาหารให้วัวนมของฟาร์มเอง และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะถ้าจำเป็นก็ใช้น้อยที่สุด ทำให้วัวนมให้น้ำนมดีทั้งคุณภาพและปริมาณ โดยมีสูตรเฉพาะการเลี้ยงโคนมที่ช่วยทำให้วัวนมมีน้ำนมดี มีสุขภาพแข็งแรง

“ผมเลี้ยงวัวนมปีนี้เข้าสู่การเลี้ยงปีที่ 3 ผมมีความสุขกับอาชีพเลี้ยงโคนมมากครับ วันนี้ นครฟาร์ม เรามีวัวนมทั้งสิ้น 44 ตัว ตัวผู้ 10 ตัว รีดนมได้วันละ 380 กิโลกรัม เฉลี่ยปีหนึ่งรีดนมได้ 18 ลิตร/ตัว/วัน จากการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตพบว่าต้นทุนการผลิตลดลงมาก ตัวเลขรายรับรายจ่ายมีสัดสวนที่น่าพอใจมีรายได้หลักกว่าแสนบาทต่อเดือน ซึ่งตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่า อาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพพระราชทานจะอยู่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป และวันนี้ที่ฟาร์มของเราก็เปิดให้สมาชิกเกษตรกรฟาร์มโคนม จากพื้นที่อื่นเข้ามาศึกษาและขอคำแนะนำการเลี้ยงอยู่เสมอครับ” นายนครกล่าว

 

 

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook