สมาคมกุ้งตะวันออกไทย จัดงาน Thai Aqua Expo 2020

Livestock+

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย จัดงาน Thai Aqua Expo 2020 นำสัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างยั่งยืน

 

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย โดยนางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นายอุดร ส่งเสริม รองประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ (COC) จังหวัดระยอง ร่วมกันแถลงข่าวจัดงาน “สัตว์น้ำไทย 2020” (Tha i Aqua Expo 2020) ภายใต้แนวความคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

ในงานนี้ ประธานชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ จากจังหวัดต่างๆ ภาคตะวันออกมาร่วมตัวกันพร้อมหน้า อาทิ นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ ประธานชมรมผู้ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(SAC) นายศุภกิจ ทองแตง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน นายธรรมรงค์ ร่มพฤกษ์ ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจันทบุรี นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานแปลงใหญ่ปลานิลชลบุรี และนายมานพ ไชยริปู ประธานแปลงใหญ่ปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม จันทบุรี ผนึกกำลังเพื่อจัดงานให้ยิ่งใหญ่ที่รวบรวมสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจของประเทศไทยไว้ในงานนี้ เช่น กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลากะพง และสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมอย่าง ปูทะเล

นายอุดร ในฐานะประธานจัดงานฯ กล่าวว่า ในงานยังมีการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดสัตว์น้ำในประเทศและตลาดโลก สู่การผลิตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ

 

“เป็นโอกาสดีที่เกษตร​กรผู้เพาะเลี้ยง​สัตว์​น้ำจะได้รับรู้​ข้อมูลและรับทราบสถานการณ์​หลังโควิด-19 ซึ่งจะช่วยในการปรับตัวและปรับปรุงฟาร์ม การบริหารจัดการและผลผลิต​ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด” นายอุดร​ กล่าว

ภายในงานจะมีการแสดงนิทรรศการจากผู้ค้าปัจจัยการผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 70 บูธ มาร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ทั้งกุ้งและปลา รวมถึงความรู้ทางวิชาการ การลดต้นทุน การขาย การตลาด รวมถึงปัญหาอุปสรรคการนำเข้า-ส่งออก เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในงานด้วย./

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook