Agrifuture Conference & Exhibition 2019

NEWS

Agrifuture Conference & Exhibition

นำเสนอนวัตกรรมการเกษตร เตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจการเกษตรแห่งอนาคต

2 ธันวาคม 2562 – กรุงเทพฯ ประเทศไทย: เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการกับงาน Agrifuture Conference & Exhibition 2019 งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต จัดโดยองค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) และบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ซึ่งจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ

และได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากกระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งรัฐอิสราเอล และสมาคมการเกษตรแนวดิ่งแห่งประเทศเยอรมนี พร้อมนำเสนอหลากหลายหัวข้อการประชุมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ โดยในวันแรก ผู้จัดงานฯ เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและผู้นำภาคเกษตรมากกว่า 40 ราย ทั้งด้านการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าการเกษตรมาบรรยายแบบเจาะลึกให้ผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 ราย

โดยมีหัวข้อสัมนนาในภาคเช้า อาทิ New Ag-Business Opportunities, การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของพืช, การยกระดับมูลค่าห่วงโซ่การเก็บเกี่ยวไปจนสู่ตลาดเพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน, การทำฟาร์มโคนมในอินโดนีเซีย และการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำฟาร์มอัจฉริยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่งหัวข้อนี้ บรรยายโดย ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนั้น ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่ SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd., SV Group, Supreme Bio Trading Ltd., Gessner Industries, John Deere, Forschungszentrum Jülich GmbH และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ในส่วนของการสัมมนาภาคบ่าย เจาะลึกหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เครื่องมือสมัยใหม่สำหรับการจัดการฟาร์มพืชไร่และสวนพืชผล, นวัตกรรมสำหรับการจัดการไร่อ้อย, เทคโนโลยีปรับพื้นที่นาด้วยแสงเลเซอร์, แนวคิดการจัดหาเงินทุนและการบริหารจัดการงบการเงินสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร, นวัตกรรมทางการเงินสำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบในภาคการเกษตร และแนวโน้มการทำฟาร์มแนวดิ่ง

ในวันที่สอง ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้เดินทางออกนอกสถานที่เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงในฟาร์มที่มีการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่จริง 2 เส้นทาง ได้แก่ คูโบต้าฟาร์ม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และโคโรฟิลด์ ฟาร์ม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ซึ่งผู้จัดงานฯ พาผู้เข้าร่วมงาน วิทยากรรับเชิญ และผู้ประกอบการไปชมฟาร์มตัวอย่างกันอย่างหนาแน่น นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของงาน งาน Agrifuture Conference & Exhibition งานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต และผู้จัดงานฯ เชื่อมั่นว่า เราจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่ผลักดันให้ภาคเกษตรไทยพัฒนาไปสู่ระดับสากลได้ในอนาคต การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะทำให้คนรู้จักกับงาน AGRITECHNICA ASIA และ Horti ASIA ซึ่งจะถูกจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook