งาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit

NEWS

เปิดตัวงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit: การผลิตอัจฉริยะเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน


กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย พร้อมกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของสมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) ครอบคลุมทั้งงานประชุม งานแสดงสินค้า และการเยี่ยมชมฟาร์ม – ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย


งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบปกติระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 พร้อมนำเสนอระบบนวัตกรรมทางการเกษตรและบริการที่หลากหลายเพื่อการปรับปรุงการผลิตให้แก่เกษตรกร ตลอดจนการพบปะผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในระดับผู้ประกอบการผู้ซื้อ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ภายใต้ธีมการจัดงาน


“การผลิตอัจฉริยะสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน”


ความท้าทายของการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกรจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย โดยงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ซึ่งจัดโดย สมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จะจัดขึ้นที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์กลางการผลิตข้าว มันสำปะหลัง และอ้อยของประเทศไทย
เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้จัดมีการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มออนไลน์ DLG CONNECT เข้ามาทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในสถานที่จริงและทางออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน การประชุมสุดยอดนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประเทศไทย


การผลิตพืชผลนั้นถือเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งระบบอาหารเหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งพัฒนาการดำรงชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกระดับด้วยเช่นกัน เพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ไปพร้อมๆ กับการดำเนินการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน


โดยเกษตรกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเกษตรไทย จึงเกิดเป็นความจำเป็นที่จะต้องนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น คุณกมลชนก นันทบุรม ผู้จัดการโครงการ กล่าวถึงสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถคาดหวังได้จากงานในครั้งนี้


“งานประชุมสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มระหว่างประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้น และข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการผลิตในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรและตลาดเป็นหลัก
เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนองานระดับนานาชาติ ณ ศูนย์กลางการผลิตหลักทางการเกษตรอย่างจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นอย่างล้นหลาม” คุณกมลชนก นันทบุรมย์ กล่าว


ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook