ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น & รายชื่อหุ้นยั่งยืน

NEWS
ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่น
และได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
 
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล
ด้านความยั่งยืนดีเด่น (Highly Commended in Sustainability Awards)
แก่ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ
 
ภายในงาน SET Awards 2019 พร้อมยินดีในโอกาสที่ซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ตอกย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ภายใต้ 3 เสาหลักความยั่งยืน ได้แก่
 
อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook