HN Medical Group เปิดตลาดถุงมือยางไนไตร M+D GLOVE

NEWS
HN Medical Group เปิดตลาดถุงมือยางไนไตร M+D GLOVE
รับกระแส ป้องกันติดเชื้อ โควิด-19 เจาะตลาดโลก
 
จากสถานการณ์โควิด-19 สร้างกระแสธุรกิจเทรนด์ใหม่ของโลก นั่นคือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง เป็นต้น จึงทำให้ 3 พันธมิตร ร่วมกันก่อตั้ง HNMG ขึ้นเพื่อผลิตถุงมือยางที่ได้รับมาตรฐานสากลป้อนสู่ตลาดในระดับโลก
 
ภายใต้แบรนด์ M+D GLOVE หวังเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ถุงมือยางที่ได้รับมาตรฐานสากลที่ต่างชาติให้การยอมรับ ร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตสร้างโอกาสยกระดับเป็นศูนย์กลางการผลิตถุงมือยางโลก
 
 
คุณมด – วารินทิพย์ ทิวารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เอ็น เมดิคอลกรุ๊ป จำกัด (HNMG) และผู้ริเริ่มแล้วก่อตั้งบริษัทฯ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในปี 2563 ทำให้ประชากรทั่วโลก ได้ตระหนักถึงอันตรายจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ ที่คร่าชีวิตของผู้คนไปเป็นจำนวนมาก
 
 
ทำให้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ โดยเฉพาะ หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ประชาชน เเละสังคมให้ความสนใจและเน้นเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น กระแสการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ขยายวงกว้างไปทั่วโลก
 
คุณมด – วารินทิพย์ ทิวารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เอ็น เมดิคอลกรุ๊ป จำกัด (HNMG)
 
รวมไปถึงการใช้ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียว เพื่อความสะอาดและปลอดภัยจากการติดเชื้อ รวมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะถุงมือไนไตรยังคงเป็นถุงมืออันดับต้นๆ ที่ผู้คนทั่วไป ส่วนใหญ่ให้การยอมรับถึงการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ จนติดอันดับต้นๆ ของเทรนด์ธุรกิจใหม่ของโลกในยุคโควิท-19
 
 
เราได้เห็นโอกาสทางทองของธุรกิจนี้บวกกับการศึกษาหาข้อมูลทางธุรกิจอย่างจริงจัง เราจึงพบว่ายังมีปัญหาการขาดแคลนถุงมือยางในสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทั้งปัญหาคุณภาพสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสากล, การส่งมอบสินค้า,
 
 
รวมถึงการปลอมแบรนด์สินค้าที่มีการระบาดสูงเฉกเช่นเดียวกับการระบาดของโควิด-19 เราจึงคิดหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ซื้อทั้งในเรื่องของคุณภาพและปริมาณ
 
 
โดยชักชวนผู้ซื้อที่มีความรู้และมีประสบการณ์ 2 บริษัทใหญ่ อย่าง บริษัท วิเศษ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ชิโน พลัส พลัส จำกัด ร่วมก่อตั้งบริษัท บริษัท เอช เอ็น เมดิคอลกรุ๊ป จำกัด หรือ HNMG ขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์และคำมั่นสัญญาว่า
 
“จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน สร้างประโยชน์ร่วมกันต่อคู่ค้า พันธมิตร และสังคมส่วนรวมในที่สุด เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์, กิจการ, กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนในสังคมมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี”
 
 
ปัจจุบัน HNMG เราคือผู้ผลิตถุงมือลาเท็กส์ ไนไตร ไวนิล เพื่อการใช้ในอุตสาหกรรมที่ได้มีคุณภาพสูงป้อนสู่ตลาดในระดับโลก ซึ่งโรงงานการผลิตตั้งอยู่ที่ ณ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยผลิตภัณฑ์ถุงมือของ HNMG ได้รับมาตรฐานสากลทั้งในระดับ เอเชีย ยุโรป และอเมริกา ภายใต้แบรนด์ M+D GLOVE และ Kleanse
 
 
รวมถึง 4 แบรนด์ สำหรับการส่งออก ไดแก่ M+D plus, Easy Care, Palm Shield, Safe Plus และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและดูแลสนับสนุนการส่งถุงมือไนไตรให้กับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แบรนด์ Palm Care (Exclusive for Japanese market only) รวมถึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิต 2 แบรนด์ใหญ่ในยุโรป คือ Medybird จากสหราชอาณาจักร และ Cadmar จากไอร์แลนด์
 
 
ตลาดถุงมือยางในตลาดโลกปี 2563 เพิ่มขึ้น 20% อยู่ที่ 3.6 แสนล้านชิ้น และคาดว่าปี 2564 ความต้องการจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% โดยในประเทศไทยมีกำลังการผลิตรวมต่อปี 4.6 หมื่นล้านชิ้น เป็นถุงมือทางการแพทย์สัดส่วน 88% และสินค้าที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ 90% ส่งออกต่างประเทศเป็นอันดับ 2 ของโลกรองมาจากประเทศมาเลเซีย คุณวารินทิพย์ กล่าวปิดท้าย
 
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook