มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ ศรีสะเกษ

NEWS
มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ ศรีสะเกษ
พันธุ์ใหม่ ต้นเตี้ย ลูกดก ให้ผลผลิตไว แซงพันธุ์การค้า
 
🌱💰📌 มะละกอฮอลแลนด์ได้พันธุ์ใหม่ “พันธุ์ศรีสะเกษ”
🌱💰📌 ลักษณะเด่นสุดยอดปาดหน้าพันธุ์การค้า
🌱💰📌 ต้นสูง เพียง 128 เซ็นติเมตร
🌱💰📌 ให้ผลผลผลิตสูงกว่า 24 กิโลกรัม/ต้น
🌱💰📌 เก็บเกี่ยวเร็วกว่าพันธุ์การค้าถึง 45 วัน
🌱💰📌 เนื้อหนา สีเนื้อส้มอมแดงเข้มสม่ำเสมอกันทั้งผล
🌱💰📌 ผลทรงกระบอกช่วยลดความเสียหายจากการขนส่ง
 
 
🌱💰📌 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยกับนิตยสาร อะกรี พลัส #AgriPlus ว่า มะละกอจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งของประเทศ ผลมะละกอนอกจากใช้บริโภคสดแล้วยังใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปหลายชนิด
 
🌱💰📌 โดยเฉพาะมะละกอฮอลแลนด์จัดเป็นมะละกอเพื่อรับประทานสุกที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูง ซึ่งราคาซื้อขายในท้องตลาดจะสูงกว่าพันธุ์แขกดำหรือแขกนวลกิโลกรัมละ 10 บาท
 
🌱💰📌 แต่ปัญหาของมะละกอฮอลแลนด์ คือ ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี พันธุ์ราคาแพง พันธุ์ทั่วไปมีความแปรปรวนในพันธุ์สูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงและคุณภาพผลผลิตต่ำ
 
 
🌱💰📌 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร จึงได้ทำการปรับปรุงพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์สายพันธุ์แท้ที่ให้ผลผลิตสูงมากกว่าพันธุ์การค้า ออกดอกติดผลเร็ว ต้นเตี้ย ผลเป็นทรงกระบอกเพื่อลดความเสียหายจากการขนส่ง เนื้อมีสีส้มแดงสวยงาม และมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและเกษตรกร
 
🌱💰📌 นอกจากนี้ ยังต้องมีความสม่ำเสมอของพันธุ์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในปีต่อไปได้ ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้เกษตรกรต่อไป
 
 
🌱💰📌 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2553 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้รวบรวมพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์จาก 7 แหล่ง จำนวน 27 ตัวอย่าง มาปลูกเพื่อคัดเลือกต้นที่มีลักษณะทางการเกษตรดีตามเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์ เช่น ออกดอกติดผลเร็ว ต้นเตี้ย ลำต้นใหญ่ ผลขนาดปานกลาง-ใหญ่ ผลทรงกระบอก สีผิวผลเหลืองและสีเนื้อส้มอมแดง เนื้อหนา หวานหอม
 
 
🌱💰📌 โดยคัดเลือกได้ 25 สายพันธุ์ นำไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ คัดเลือกได้ 12 สายพันธุ์ และปลูกทดสอบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ได้ 1 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ ศก.2-6-12 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงและเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่ามะละกอฮอลแลนด์พันธุ์การค้า ลำต้นใหญ่ ต้นเตี้ย ทรงพุ่มเล็ก และคุณภาพผลผลิตดี โดยได้เสนอเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรในปี 2562 ใช้ชื่อว่า
 
 
🌱💰📌 “มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ศรีสะเกษ”
 
 
🌱💰📌 “มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ศรีสะเกษ มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าโดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 24.5 กิโลกรัมต่อต้น ที่สำคัญคือลักษณะต้นเตี้ย ทำให้เก็บเกี่ยวสะดวก ความสูงถึงปลายยอด 128 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นใหญ่ แข็งแรง และสมดุลที่จะรับน้ำหนักผลผลิตได้มาก
 
🌱💰📌 ปกติมะละกอฮอลแลนด์จะมีจำนวนผลมากกว่ามะละกอพันธุ์อื่น โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 4.7 เซนติเมตร เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากปลูก 209 วัน
 
🌱💰📌 เร็วกว่าพันธุ์การค้า 46 วัน ความหนาเนื้อเฉลี่ย 3.0 เซนติเมตร หนากว่าพันธุ์การค้า และเนื้อมีสีส้มอมแดงเข้มกว่าพันธุ์การค้าโดยสีมีความสม่ำเสมอกันทั้งผล
 
 
🌱💰📌 ในปี 2562 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้จัดทำแปลงแม่พันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ในพื้นที่ 1 ไร่ 300 ต้น ได้เมล็ดพันธุ์หลักไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม สามารถนำไปปลูกได้ในพื้นที่ประมาณ 70 ไร่” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว
 
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์: 045 814 581
 
#มะละกอฮอลแลนด์ #มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ศรีสะเกษ #นิตยสารอะกรีพลัส #agriplus #agriplusเกษตรพันธุ์ดี #มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ใหม่ #มะละกอต้นเตี้ย #พันธุ์มะละกอ #กรมวิชาการเกษตร #ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ #เสริมสุขสลักเพ็ชร์
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook