หากเกิดโรค ASF ในฟาร์ม จะกลับมาเลี้ยงหมูได้อีกไหม ?

PIG&PORK

หากเมื่อเกิดโรค ASF เข้ามาภายในฟาร์ม  เราสามารถกำจัดโรคนี้ออกจากฟาร์ม แล้วกลับมาเลี้ยงใหม่ได้หรือไม่ ?

ผมขอตอบว่า   “ปัจจุบันทำได้แล้วครับ”

“เมื่อทำได้ก็กลับมาเลี้ยงได้สิครับ”

แต่ก่อนที่จะลงไปในรายละเอียด ในเรื่องหลักการ ที่จะแสดงให้เห็นว่า ทำได้อย่างไร?

เชื่อถือได้ไหม ?

มีวิธีการอย่างไร ?

              

จากแนวคิดการกำจัดโรคของชาติในแถบยุโรปที่ใช้แล้วได้ประสบความสำเร็จ คือ ” Fast Detected & Stamp Out”  แต่พอมาเป็นชาติในแถบเอเซีย ทำบ้าง กลับไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุผลหลักที่เรามักลืมคิดไป คือ โครงสร้างการผลิต การฆ่า ชำแหละ และจัดจำหน่าย เราต่างกับเขามาก เพราะเป็นรายย่อยๆ จึงปิดโอกาส ที่จะหยุดกระแพร่กระจายเชื้อลงได้

เพราะฉะนั้นการทำ Depop หรือ เมื่อตรวจพบ แล้วทำลายทิ้ง จึงได้ผลกับฟาร์มที่ Biosecurity ดี มีการจัดการทำลายทิ้ง ที่ถูกวิธีมีการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เข้มงวด แต่ด้วยโครงสร้างการผลิตที่เป็นรายย่อยๆ  ประกอบกับรัฐก็ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะมาชดเชยให้ จึงทำให้การควบคุมการระบาดในประเทศในแถบเอเซีย เป็นไปไม่ได้เลย  ด้วยการที่ระดับความรุนแรงของเชื้อที่ลดลง

แนวคิดที่จะใช้ “Partial Depop”

คือใช้ Realtime PCR  เป็นเครื่องมือในการคัดแยกสัตว์ป่วย 

แต่ด้วยจำนวนสัตว์ แต่ละโรงเรือนมีปริมาณมาก และค่าใช้จ่ายในการตรวจค่อนข้างสูง ทำให้ความถี่ในการตรวจ ทำได้น้อยมาก

ประกอบกับช่วงระยะเวลาจากเชื้อที่ติดเข้าไปจนถึงแสดงอาการ ตรวจพบ คัดทิ้ง ก็ใช้เวลาหลายวัน เชื้อจึงแพร่กระจายไปหลายจุดแล้ว จึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

เมื่อใช้วิธีนี้ทำการคัดทิ้งทำลายไปๆมาๆ จะเหลือกำลังผลิตเพียง  10- 5 % ของฝูงนั่นเอง

ฟาร์มขนาดใหญ่จะเสียหายมาก ถ้าใช้วิธีนี้ บางฟาร์มอาจคัดถูกตัว และเชื้อยังไม่แพร่มาก เห็นเร็ว ก็อาจเหลือกำลังผลิตมากกว่านี้หน่อย

รูปแบบการกำจัดโรค ASF จึงควรต้องปรับเปลี่ยน แผนงาน วิธีการ ออกไป จากเดิม แต่ยังคงยึดมั่นในหลักการเดิม ก็คือ “Fast Detected & Stamp Out” 

โดยหันมาใช้เทคโนโลยี่ใหม่ สองเรื่อง คือ อินฟาเรดเทอร์โมกราฟฟี่

บางท่านอาจเรียกติดปากว่า เทอร์โมสแกน

เพื่อมาใช้ในตรวจพบให้เร็วกว่า เพื่อการคัดแยกสัตว์ป่วย แล้วไปทำลายทิ้ง ร่วมกับการใช้สารต้านไวรัส ที่มีประสิทธิภาพตรง และได้ผลจริง ในการ ยับยั้ง ทำลายเชื้อ ลดการแพร่กระจายเชื้อ ในกระแสโลหิต และทางเดินอาหาร ที่เป็นด่านสำคัญก่อนที่เชื้อจะแพร่ไปฝังตัวในอวัยวะต่างๆ มาก

ผมพูดมาถึงตรงนี้หลายท่านก็จะมองเห็นแสงสว่างจากปลายอุโมงค์ ของหนทางรอด

หากเกิดโรค ASF เข้ามาในฟาร์มแล้ว

ใน E.P. หน้าเราจะมาขยายในรายละเอียด ให้ท่านมั่นใจว่าเมื่อทำครบถ้วนแล้ว

อย่างไรก็สำเร็จครับ

เสียหายน้อยกว่ามาก.         

น.สพ.วิวัฒน์ ชุนรักษา

                                                                                                                                         

รายการ “คุยเรื่อง หมู หมู สบาย สบาย สไตล์ หมอวิวัฒน์   E.P. 1

โดย: น.สพ.วิวัฒน์ ชุนรักษา

บริษัท กิตติวัฒน์ ฟีด สเปเชียลลิสต์ จำกัด Mobile  : +66 (095)-4591542                                  

KITTIWAT  FEED  SPECIALIST  Co. Ltd. Mobile  : +66 (083)-5645653

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook