นวัตกรรม ฉีดวัคซีนหมู ไร้เข็ม

PIG&PORK
🐽 ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ (21 กันยายน พ.ศ. 2563) มีข่าวผู้บริโภคผวา พบเข็มตกค้างในเนื้อสุกร เช่น คอหมูย่าง และเนื้อสุกรพร้อมทาน เช่น หมูย่าง หมูกระทะ
🐽 รวมไปถึงของแถมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ฝีหนองในเนื้อสุกร เป็นต้น
 
🐽 ดังนั้น ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่า เนื้อสุกรที่มาทำอาหารที่พบเข็มฉีดยา มาจากแหล่งผลิตเนื้อสุกรที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่
 
🐽 ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่ได้รับมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ (Good Agricultural Practice, GAP)
🐽 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร (Good Manufacturing Practice for Pig Abattoir, GMP) ของมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และใน ปี พ.ศ. 2560
 
🐽 กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของเนื้อสุกรมากขึ้น
 
🐽 ปัจจุบันมีโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 27 แห่ง และประเทศไทยมีฟาร์มสุกรที่ผ่านมาตรฐานฟาร์มแล้วกว่า 3,000 ฟาร์ม (ข้อมูลจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนโดย อ. น.สพ. ดร. พรชลิต อัศวชีพ)
 
🐽 ขณะเดียวกัน ฟาร์มสุกรที่ให้ความสนใจด้านความปลอดภัยของสุกรสู่ผู้บริโภค สวัสดิภาพสัตว์ และลดการแพร่เชื้อโรคระหว่างสุกร
 
🐽 ให้ความสนใจกับอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนชนิดไร้เข็ม (needle-free injector) เข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal, ID)
 
🐽 เนื่องจากตอบรับกับนโยบายข้างต้นแล้ว สามารถลดระยะเวลาในการทำงาน ลดปัญหาเข็มตกค้างในเนื้อสุกร รวมทั้งสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ค่อนข้างสูง
 
🐽 สามารถลดต้นทุนสำหรับอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีน
 
🐽 อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติการในฟาร์ม และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ควรให้ความใส่ใจดูแลสุกร ตั้งแต่การผลิตสุกรในฟาร์ม จนกระทั่งสู่โต๊ะอาหารพร้อมบริโภค
 
🐽 ‘’อุปกรณ์ไร้เข็ม นวัตกรรมล่าสุด ยกระดับบริการด้านสุขภาพสุกร จากฮิปรา ถึง มือคุณ’’
 
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook