ราคาหมูร้อนแรง แต่ ⁉️ ตรึงราคาหมูขุน ไม่เกิน 80 บาท ⁉️

PIG&PORK
ราคาหมูร้อนแรง แต่ ⁉️
ตรึงราคาหมูขุน พระนี้ 79 บาท ⁉️
ยึดตามราคาที่ถูกบล็อคไว้ที่ 80 บาท/ก.ก. ‼️
 
🐷‼️⁉️ ร้อนแรงสุดของวงการหมูเวลานี้ คือ ราคาขายหมูหน้าฟาร์ม ราคาร้อนแรงอย่างมาก จากความต้องการของตลาดที่มีสูงมาก รวมถึงในเรื่องของสถานการณการส่งออกสุกรหมูขุน ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
 
 
🐷‼️⁉️ ทำให้ราคาขายหมูขุนหน้าฟาร์ม เพิ่มสูงขึ้น ทำให้สมาคม ชมรม กลุ่ม แกนนำผู้เลี้ยงสุกร ต่างนำเรื่องของราคาขายมาพิจารณากันอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดกับอาชีพการเลี้ยงสุกร และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
 
 
🐷‼️⁉️ พระนี้ ยังคงประกาศราคาขายหมูหน้าฟาร์มอยู่ที่ 79 บาท และก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการขายหมูให้อยู่ในราคาเงื่อนไขไมเกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ตามเงื่อนไขของกรมการค้าภายที่ได้ร้องขอมา เพื่อไม่ให้กระทบกับความเดือดร้อนของผู้บริโภค
 
 
🐷‼️⁉️ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศ ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 29/63) วันพระที่ 13 กรกฎาคม 2563
 
 
🐷‼️⁉️ ปริมาณผลผลิตที่ออกตลาดน้อยลง ทำให้ราคายืนแข็งต่อเนื่อง โดยผู้เลี้ยงยังคงรักษาระดับราคาสุกรขุนไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัมกันต่อไป
 
 
🐷‼️⁉️ อย่างไรก็ตาม ช่องทางการจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรในห้างค้าปลีกยังคงเป็นทางเลือกที่มีแพร่หลายทั่วทุกท้องถิ่นในราคาที่จูงใจ และไม่สร้างภาระค่าครองชีพให้ผู้บริโภคในประเทศ
 
🐷‼️⁉️ ภาคตะวันตก 78-79
🐷‼️⁉️ ภาคตะวันออก 79
🐷‼️⁉️ ภาคอีสาน 79
🐷‼️⁉️ ภาคเหนือ 79
🐷‼️⁉️ ภาคใต้ 79
🐷‼️⁉️ ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563: 2,800 บวก/ลบ 80
 
🐷‼️⁉️ ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 29/63) วันพระที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
 
🐷‼️⁉️ ราคาพื้นที่ไหน จังหวัดไหน แจ้งราคาจริงกันมาได้ ร่วมด้วยช่วยบอกเพื่อพัฒนาวงการสุกรกันนะค
 
#ราคาหมู #อาชีพเลี้ยงหมู #การเลี้ยงหมู
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook