หมูราคายืน ราคาหมูขุน 16 พ.ย.2563

PIG&PORK
หมูขุนราคายืน 🐷‼️
 
🐷‼️ ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม
🐷‼️ ภาคตะวันตก 72-73
🐷‼️ ภาคตะวันออก 76-77
🐷‼️ ภาคอีสาน 76
🐷‼️ ภาคเหนือ 79
🐷‼️ ภาคใต้ 75
🐷‼️ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563: 2,500 บวกลบ 72 บาท
 
🐷🌱 ด้านข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิตของสมาคมผู้เลี้ยงสุกร จ.ราชบุรี
🐷🌱 สุกรขุนราคายืน
🐷🌱 ลูกสุกร 2600+/-72 บาท
🐷🌱 แม่ปลด 50 บาท
 
🐷🌱 สภาวะราคาซื้อขายสุกรขุนทรงตัว ราคายืนแข็งต่อเนื่อง โครงการ “คนละครึ่ง” เอื้อการจับจ่ายเนื้อสุกรต่อเนื่อง หลังการลงทะเบียนเพิ่มเติมระหว่างสัปดาห์เต็มอย่างรวดเร็ว
 
🐷🌱 การประชุม Pig Board เมื่อ 13 พฤศจิกายน ออกแนวทางการบริหารจัดการอุปทานสุกรในประเทศ มีการตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม
 
🐷🌱 ควบคุมสถานการณ์ผลิต รักษาปริมาณสุกรในประเทศให้เกิดความสมดุล ลดผลกระทบด้านราคาสุกรต่อผู้เลี้ยงและผู้บริโภคให้น้อยที่สุด
 
🐷🌱 โดยรายงานผลต่อ รมว.กษ. และรมว.พาณิชย์ ทุก 2 สัปดาห์
 
🐷🌱 มีมติให้ราคาจำหน่ายเป็นตามกลไกตลาดร่วมกับมาตรการบริหารของกระทรวงพาณิชย์ ให้สมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทยทำแผนการส่งออกล่วงหน้า 2 สัปดาห์ และให้ควบคุมการเคลื่อนย้ายอย่างเข้มงวด
 
🐷🌱 ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 47/2563) วันพระที่ 15 พฤศจิกายน 2563
 
 
 
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook