ราคาหมูขุน หน้าฟาร์ม 80 บาท แต่ต้นทุนทะลุ 80 บาท

PIG&PORK

ภาวะราคาหมูขุน หน้าฟาร์ม 80 บาท แต่ต้นทุนทะลุ 80 บาท

สถานการณ์อยู่ยากทุกด้าน โรคระบาด และ ราคาอาหารสัตว์พุ่งขึ้นสูง

แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร มาแชร์กัน !!!

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานสถานการณ์ภาวะสุกร ว่า ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board ประเมินต้นทุนการผลิตสุกร และคาดการณ์ Q2-Q3/2564 ดังนี้

-กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ย Q2 ที่ 78.31 และ Q3 ที่ 80.03 บาทต่อกิโลกรัม

-กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ย Q2 ที่ 70.13 และ Q3 ที่  71.55 บาทต่อกิโลกรัม

ผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดไม่มาก สอดคล้องกับความต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่ยังไม่สูงขึ้นอย่างชัดเจน แต่มีแนวโน้มที่จะขยับตัวขึ้นหลังการเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายนนี้ ที่ส่วนหลักจะได้รับการกระตุ้นจากพลเมืองภายในประเทศในช่วงต้น การทยอยเพิ่มสุกรพันธุ์ในกลุ่มฟาร์มมาตรฐานและสต็อกเนื้อสุกรจะเป็นตัวปรับสมดุลให้ Demand-Supply เนื้อสุกรในประเทศได้ไม่ให้เกิดการขาดแคลน   ถึงแม้จะตัวเลขความต้องการการบริโภคจะกลับมาเข้าสู่สภาวะปกติเร็วขึ้นก็ตาม โดยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประเมินว่าอย่างช้าอาจใช้เวลา 2-3 ปี

การซื้อขายสุกรขุนหน้าฟาร์มมีพื้นฐานราคาที่ชัดเจนมากขึ้น ราคาขยับตัวอย่างมั่นคงเพื่อก้าวข้ามต้นทุน มีการประเมินผลเสียหายช่วง 7-8 เดือนจากราคาสุกรขุนต่ำกว่าต้นทุนทั้งประเทศ 8,000-10,000 ล้านบาท โดยราคาขายต่ำสุดที่ 56 บาทต่อกิโลกรัมช่วงต้นเดือนกันยายนที่ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตก 80

ภาคตะวันออก 80

ภาคอีสาน 80

ภาคเหนือ 80

ภาคใต้ 82

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 :  2,100 บวก/ลบ 76 บาท/กิโลกรัม

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 44/2564) วันพระที่ 29 ตุลาคม 2564

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook