ราคาหมูหน้าฟาร์มลงแล้ว แต่ทำไม ? เนื้อหมูยังแพง

PIG&PORK
🐷‼️ หากเข้าไปดูประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกร จะพบว่า ราคาหมูขุนหน้าฟาร์ม ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
🐷‼️ ซื้อขาย 72-77 บาท/กิโลกรัม [1]
 
🐷⁉️ ราคาเนื้อแดงหน้าเขียงก็ควรจะอยู่ที่ 144-154 บาท
 
🐷⁉️ เหตุไฉนราคาเนื้อหมูที่เราซื้อ ยังเกิน 160 บาท ???
 
🐷‼️ สิ่งที่คนเลี้ยงหมูต้องเผชิญกันจนชินชา
🐷‼️ หมูแพงร้องดัง
🐷‼️ หมูถูกไม่มีใครสนใจ
🐷‼️ ไม่สนใจจนเจ๊ง
🐷‼️ …เลิกเลี้ยงหมูกันไปไม่น้อย
 
🐷‼️ ปริมาณหมูเมืองไทยเพิ่มขึ้นมาต่อหลังจากภาวะการตกต่ำของราคาในปี 2550 ฟาร์มขนาดเล็กลดจำนวนลงอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถเอาตัวรอดได้
 
🐷‼️ ขณะที่ฟาร์มขนาดกลางที่เอาตัวรอดมาได้ ก็มีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี 2559 ที่ปริมาณหมูเยอะจนทำให้ราคาลดลงต่อเนื่องจนถึงปี 2562
🐷‼️ [1] ชมภาพประกอบ: ราคาขายเฉลี่ยของสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและปริมาณสุกรทั้งประเทศปี 2543 -2563
ราคาขายเฉลี่ยของสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและปริมาณสุกรทั้งประเทศปี 2543 -2563
 
🐷‼️ ฟาร์มที่ประคองตัวให้รอดมาได้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้อานิสงส์ของการระบาดของโรคไข้หวัดแอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ที่ระบาดอย่างรุนแรงในจีน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา
 
🐷‼️ รุนแรงขนาดที่ทำให้ราคาเนื้อหมูในประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้แพงเกิน 300 บาท/กิโลกรัม
 
🐷‼️ เมื่อประเทศเพื่อนบ้านไม่มีหมู ขณะที่หมูไทยยังมี หมูไทยจึงได้มีโอกาสส่งออกบ้าง หลังจากที่รอคอยมานาน
 
🐷‼️ แต่ผลอีกด้านของการส่งออก ก็คือ คนไทยต้องกินหมูแพงเพิ่มขึ้นเช่นกัน
 
🐷‼️ ช่วงที่หมูแพงมาก คือ เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม กรมการค้าภายในตรึงราคาหมูไว้ที่ 160 บาท
 
🐷‼️ โดยราคาหน้าฟาร์มมีการซื้อขายไม่เกิน 80 บาท/กิโลกรัม แต่ในบางพื้นที่ราคาก็ซื้อขายจริงก็ขยับขึ้นไปถึง 88 บาท/กิโลกรัม
 
🐷‼️ นับเป็นเวลา 4 เดือน ที่หมูไทยทรงตัวในราคาแพง
ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนเลี้ยงถูกโจมตีอย่างหนัก เพราะเขียงหมูปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น
 
🐷‼️ จนทำให้กรมการค้าภายในออกมาควบคุมราคา เพื่อไม่ให้บรรเทาค่าครองชีพของผู้บริโภคดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
 
🐷‼️ ช่วงที่หมูแพง มีพฤติกรรมหลายอย่างเกิดขึ้น เขียงหมูปรับเพิ่มราคาขายปลีกเนื้อหมูและชิ้นส่วน ร้านอาหารจำนวนไม่น้อยปรับเพิ่มราคาเมนูอาหารที่ใช้หมู หรือ บางร้านก็ลดปริมาณหมูลง
 
🐷‼️ โดยไม่ปรับราคา มีเหตุการณ์หนึ่งเราจำได้แม่น ช่วงนั้นเราซื้อราดหน้าราคา 25 บาท กินหมูไปสามคำ ทั้งชามเหลือแต่เส้น!!!
 
🐷‼️ หลายคนคิดว่า…
🐷‼️ เป็นจังหวะโกยของฟาร์มหมู…
🐷‼️ ไม่เลยสักนิด ?
🐷‼️ เรียกว่าช่วง 4 เดือนที่ราคาแพง
🐷‼️ เป็นช่วงที่หลายฟาร์มได้น้ำเลี้ยงมารักษาแผล
🐷‼️ จากการขาดทุนในก่อนหน้านั้น
🐷‼️ เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563
🐷‼️ ราคาขายหน้าฟาร์มอยู่ที่ 60-65 บาท…
🐷‼️ เดาไม่ยาก
🐷‼️ ขาดทุนยับ !!!
 
 
* [2] ชมภาพประกอบ : ภาพต้นทุนการผลิตและราคาขายสุกรขุนหน้าฟาร์ม เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2563
ภาพต้นทุนการผลิตและราคาขายสุกรขุนหน้าฟาร์ม เดือนมีนาคม – เดือนกันยายน 2563
 
🐷‼️ โดยเฉลี่ยปี 2563 เลี้ยงหมูขุน 1 ตัว ฟาร์มจะมีกำไรประมาณ 500 บาท/ตัว แต่เลี้ยงประมาณ 4 – 5 เดือน
 
🐷‼️ คิดเฉลี่ยกำไรเดือนละ 100 บาท/ตัว ถ้าหมูเกิดเสียหายตายระหว่างทาง
 
🐷‼️ นอกจากกำไรจะหายแล้ว
🐷⁉️ ยังมีต้นทุนที่จ่ายโดยไม่ได้อะไรคืนด้วย
 
🐷‼️ ช่วงที่ราคาหมูหน้าฟาร์มปรับตัวลดลง
🐷‼️ ผู้แปรรูปที่มีห้องเย็นไม่ว่าจะเป็น เขียงหมู ผู้ผลิตหมูหยอง กุนเชียง
🐷‼️ หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากหมูทั้งหลาย
🐷⁉️ แทบไม่รู้จักคำว่าขาดทุนในช่วงที่หมูแพง
 
🐷‼️ เพราะผู้แปรรูปกลุ่มนี้จะลงทุนซื้อหมูเข้าห้องเย็นเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงที่หมูมีราคาแพง
🐷‼️ โดยจะกดราคารับซื้อหมูหน้าฟาร์มลงกว่าราคาประกาศ บีบให้ผู้เลี้ยงต้องขาย
 
🐷‼️ หากไม่ขายแล้วราคาปรับตัวลดลงก็จะขาดทุน เพราะต้องไม่ลืมว่า หมูกินทุกวัน หากไม่ขายหมู ก็ยังต้องเลี้ยง ต้องให้อาหาร
🐷‼️ นั่นคือ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหากไม่รีบตัดสินใจขาย
 
🐷‼️ ด้วยอำนาจซื้อของผู้แปรรูปปลายทางที่เป็นมีอำนาจในการรับซื้อหมูมีชีวิต และกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค ทำให้ผู้แปรรูปสามารถจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนได้ดีกว่าคนเลี้ยงหมู
 
🐷‼️ ว่ากันตรง ๆ ผู้แปรรูปเหล่านี้ไม่มีคำว่าขาดทุนในช่วงที่หมูแพง แค่ได้กำไรน้อยกว่าเคยเท่านั้นเอง
🐷‼️ ราคาที่ปรับขึ้นจากข้ออ้างว่าหมูแพง
🐷‼️ แต่พอหมูลงราคา ?
🐷‼️ ราคาผลิตภัณฑ์ก็หาได้ลงราคาตาม!!!
 
🐷‼️ ในภาวะที่ราคาหมูปรับตัวลง จึงมักลงอย่างรวดเร็ว ต่างจากช่วงราคาปรับขึ้นที่จะค่อยๆปรับ ช่างต่างกันเหลือเกิน
 
🐷‼️ เดือนก่อนหมูแพง…มาเดือนนี้…หมูถูกแล้ว ลงมาเกือบ 10 บาท/กิโลกรัม แล้วผู้บริโภคอย่างเรายังต้องซื้อเนื้อหมูแพงอยู่อีกหรือไม่???
 
🐷‼️ เมื่อเราไปตลาดจึงพบว่า ราคาเนื้อหมูหน้าเขียงมีการปรับตัวลดลง แต่…ทำไมปรับลงน้อยจัง
🐷‼️ จากข้อมูลของตลาดนัดเกษตรไพรซ์ (kasetprice.com)
🐷‼️ ราคาขายปลีกเนื้อหมู ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 [2]
🐷‼️ • เนื้อแดง 145 บาท
🐷‼️ • สะโพกหมู 143 บาท
🐷‼️ • สันใน 150 บาท
🐷‼️ • สันนอก 160 บาท
🐷‼️ • สันนอก 160 บาท
🐷‼️ • สามชั้น 180 บาท
 
🐷‼️แพงสุดต้องยกให้สามชั้น 180 บาท/กิโลกรัม!!!
 
🐷‼️ ตลาดสดบางแห่งราคาอาจสูงกว่านี้ เขียงบางแห่งก็ใจดี ปรับราคาเนื้อแดงขายส่งลงมา แต่ร้านขายปลีกก็ยังคงขายราคาในระดับสูงกว่าที่ควรจะเป็น
 
🐷‼️ โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ตลาดต้องการ เช่น สามชั้น เนื่องจากเมนูสารพัดหมูกรอบ เป็นเมนูที่ร้านอาหารตามสั่งทุกร้านต้องมี ราคาสามชั้นจึงยังคงตัวในระดับสูง
 
🐷‼️ ราคาซื้อขายหมูหน้าฟาร์มจะมีการประกาศราคากันทุกสัปดาห์ตามวันพระ
🐷‼️ โดยราคาจะถูกกำหนดจากอุปสงค์และอุปทานของตลาด
🐷‼️ ช่วงไหนหมูมีมากเกินราคาจะปรับลง ช่วงไหนหมูขาด ราคาก็จะปรับตัวขึ้น
🐷‼️ ว่ากันเป็นรายสัปดาห์!!!
 
🐷‼️ แต่ราคาหน้าเขียง ?
🐷‼️หาได้ปรับตัวตามหน้าฟาร์มอย่างที่ควรจะเป็น !!!
 
🐷‼️ ราคาอาหารเมนูหมู ปรับราคาลงสักบาทหรือไม่
หมูในจานเพิ่มขึ้นสักชิ้นหรือเปล่า!!!
 
🐷‼️ อย่างที่เอ่ยไปตอนต้น หมูแพงร้องดัง…
🐷‼️ แต่หมูถูกไม่มีใครสนใจ
 
🐷‼️ ราคาขายเนื้อหมูที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจึงมีราคาพรีเมียมแถมให้เสมอ ซึ่งเป็นหน้าที่กรมการค้าภายในที่ต้องตรวจตราให้ราคาขายเนื้อหมูสอดคล้องกับราคาหน้าฟาร์มให้มากที่สุด
 
🐷‼️ ราคาหน้าฟาร์มปรับตัวลงมาแล้ว…ปรับตามกลไกตลาด โดยไม่ต้องใช้มาตรการแทรกแซงให้เสียงบประมาณ
 
🐷‼️ ขอให้ผู้บริโภคอย่างได้โทษคนเลี้ยงหมูว่าเป็นต้นเหตุที่ต้องกินหมูแพงในตอนนี้
 
🐷‼️ เพราะคนเลี้ยงหมู
🐷‼️ ไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคาขายเนื้อหมูให้ท่าน
 
🐷‼️ คนเลี้ยงหมูอยากเป็นแค่คนเลี้ยง
🐷‼️ ไม่ได้อยากตกเป็นจำเลย
 
🐷‼️ เรื่องหมูๆ ที่ไม่หมู คำนี้ยังใช้ได้ดีเสมอ
 
🐷‼️ เรื่องโดย ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ
🐷‼️ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook