ราคาลูกหมูหน้าฟาร์ม 16 ก.ก. 2,600 บาท

PIG&PORK

ภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 🐷🌱
ทุกภูมิภาคราคาซื้อขายจริงทรงตัว 🐷🌱
🐷🌱 ภาคตะวันตก 72-73
🐷🌱 ภาคตะวันออก 76-77
🐷🌱 ภาคอีสาน 76
🐷🌱 ภาคเหนือ 76
🐷🌱 ภาคใต้ 77

🐷🌱 ทุกภูมิภาคราคาซื้อขายจริงทรงตัว
🐷🌱 ปัจจัยบวกของตลาดจากกระแสเงินสดสะพัด
🐷🌱 อบจ. หลังเสร็จสิ้นการรับสมัครไป
🐷🌱 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งอาทิตย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2563
🐷🌱 ตลาดคาดกระแสเงินสดสะพัดเฉลี่ยจังหวัดละ 200 ล้านบาท

🐷🌱 ประกอบกับนโยบาย “คนละครึ่ง” ของรัฐบาลที่กระจายตัวถึงผู้ค้าชุมชนและตลาดสดจำนวนมากที่กระตุ้นการจับจ่าย

🐷🌱 ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัมวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563: 2,600 บวกลบ 72 บาท

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 46/52)
วันพระที่ 8 พฤศจิกายน 2563

#ภาวะตลาดสุกร #ราคาสุกร #ราคาหมูหน้าฟาร์ม #ราคาหมูจริงๆ #ราคาลูกหมู #ฟาร์มหมู #การเลี้ยงหมู

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook