ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตร สรุปภาวะราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561

ราคาสินค้าเกษตร สุกร : ราคาทรงตัว

ราคาสินค้าเกษตร ในสัปดาห์นี้การซื้อขายสุกรในภาคตะวันตกที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่นที่สุดของประเทศ ปรับราคาขึ้นกิโลกรัมละ 2 บาท ตามราคาประกาศ โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาการค้าสุกรทั้งระบบตามที่ได้แจ้งต่อกรมปศุสัตว์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทุกกลุ่มในอุตสาหกรรมสุกรและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ขณะที่สภาวะการค้าสุกรขุนทั่วไปยังทรงตัว โดยราคาประกาศสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 60-66 บาท ต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58)
ทั้งนี้สัปดาห์หน้าแนวโน้มราคาสุกรน่าจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากเทศกาลเข้าพรรษาและวันหยุดติดต่อกันหลายวัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ราคาสินค้าเกษตร สุกร : ราคาทรงตัว 60-66 บาท ต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58)
สุกร : ราคาทรงตัว 60-66 บาท ต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58)

ไก่เนื้อ : ราคายืนแข็ง

การจับจ่ายของผู้บริโภคในช่วงสัปดาห์นี้ดีขึ้น ขณะที่ปริมาณไก่ใหญ่ที่ออกสู่ตลาดลดลง ด้านผู้เลี้ยงไก่อิสระยังคงนำลูกไก่เข้าเลี้ยงไม่มากนัก ทำให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 33 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อยืนราคาที่ตัวละ 8.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ราคาทรงตัวที่ตัวละ 18.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้มีมากขึ้นจากผลผลิตข้าวโพดฤดูกาลใหม่ที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง กอปรกับพ่อค้าพืชไร่เร่งระบายสต๊อกผลผลิตเก่าเพื่อรอซื้อข้าวโพดรอบใหม่ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ปรับลดลง จากราคาหาบละ 579 บาท เป็นหาบละ 549 บาท
ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 347.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากอุปสงค์ของเอทานอลที่กลับเพิ่มขึ้นอีก ขณะเดียวกัน การเพาะปลูกข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะแล้ง หากปริมาณฝนในพื้นที่ดังกล่าวไม่เพิ่มขึ้นในเร็วๆ นี้ อาจต้องประเมินผลผลิตต่ำลงกว่าที่คาดไว้ แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศคาดว่าน่าจะยืนแข็ง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ช่วงที่ผ่านมาจีนมีความต้องการสินค้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯลดลง และยังต้องติดตามผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการเพิ่มภาษีในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนต่อไป โดยสัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท
ส่วนการซื้อขายกากถั่วเหลือง ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 328.20 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ลดลง จากอุปสงค์ที่ปรับตัวลดลง ส่วนเมล็ดถั่วเหลือง ราคาอยู่ที่ 842.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนที่อาจกระทบกับผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์คลี่คลายและสภาวะอากาศดีขึ้น คาดว่าราคาถั่วเหลืองจะอยู่ในช่วงขาลงและมีแนวโน้มว่าราคาจะยืนอ่อน เนื่องจากมีการคาดการณ์สต๊อกผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐในฤดูใหม่น่าจะมีปริมาณมากขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้การจับปลาภายในประเทศทำได้ยากลำบากเนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง ทำให้ปริมาณปลาป่นที่ออกสู่ตลาดลดลง อย่างไรก็ตามปริมาณยังคงเพียงพอกับความต้องการจากใช้ ด้านตลาดส่งออกยังดำเนินการได้ เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลต่อความสามารถในการส่งออกและทำให้มีกำไร แม้ว่าคำสั่งซื้อจะมีไม่มากนักเหมือนช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 45.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 39.70 บาท
สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 419 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 418 เหรียญสหรัฐฯ ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 364 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 363 เหรียญสหรัฐฯ
ส่วนการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลง จากกระสอบละ 1,260 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,070 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง ตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลง จากกระสอบละ 1,260 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,070 บาท
ข้าว : ราคาลดลง ตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลง จากกระสอบละ 1,260 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,070 บาท