ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 17-21 กันยายน 2561

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 17-21 กันยายน 2561

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ สุกร : ราคาลดลง

ในสัปดาห์นี้ราคาสุกรขุนอ่อนตัวในหลายพื้นที่ สาเหตุหลักเนื่องจากสภาวะฝนตกชุกและอาหารธรรมชาติออกสู่ตลาดมาก แม้ว่าภาวะมรสุมไม่รุนแรงเท่ากับประเทศอื่นในแถบเอเชีย แต่ยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริโภคลดลง โดยราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคา 65-69 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 63-68 บาทต่อกิโลกรัม

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวที่ตัวละ 1,800 บาท (บวก/ลบ 63)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาลดลง

การบริโภคเนื้อไก่ยังชะลอตัวจากภาวะฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง ด้านผู้เลี้ยงไก่อิสระมีไก่ใหญ่เหลือขายสะสมมาก ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อลดลง จากกิโลกรัมละ 35 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34 บาท

ส่วนลูกไก่เนื้อราคาปรับลดลงจากตัวละ 12.50 บาท เป็นตัวละ 11.50 บาท ลูกไก่ไข่ราคาทรงตัวที่ตัวละ 18.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ยังคงเพียงพอกับการบริโภค ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ชะลอตัวจากภาวะฝนที่ตกชุก ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดที่ออกสู่ท้องตลาดไม่มากนัก แต่ยังคงเพียงพอต่อการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ทรงตัวที่หาบละ 531 บาท

ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 343.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น จากอุปสงค์ที่ดีขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ถึงแม้ว่าผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้น แต่ผู้ซื้อยังมองว่าอุปสงค์ของตลาดโลกสูงขึ้น ทำให้สต๊อกข้าวโพดโลกปี 2561/62 ลดลงเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยแนวโน้มอาจอ่อนตัวได้อีก จากภาวะเก็บเกี่ยวในสหรัฐฯ ที่ปัจจุบันเก็บเกี่ยวข้าวโพดฤดูใหม่ไปแล้วร้อยละ 9 ของพื้นที่ทั้งหมด แต่มีข่าวว่าโรงงานเอทานอลในสหรัฐฯ บางแห่งอาจหยุดผลิตชั่วคราวเนื่องจากได้กำไรไม่คุ้มต้นทุน ทั้งนี้เอกชนรายหนึ่งในตลาดพยากรณ์ว่าแนวโน้มปี 2562 สหรัฐฯ อาจมีพื้นที่่ปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีนี้

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 16.00 บาท

สำหรับราคากากถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลือง ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 รอบส่งมอบเดือนตุลาคม ราคาอยู่ที่ 300.50 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนเมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ 814.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องจากสหรัฐฯ เสียตลาดใหญ่อย่างจีนจากสงครามการค้าที่เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น ขณะที่ปีนี้สหรัฐฯ มีผลผลิตถั่วเหลืองมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองสหรัฐฯ ขณะนี้ดำเนินการแล้วร้อยละ 6 นอกจากนี้อุปสงค์ชะลอตัว จากโรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลืองที่มีการผลิตน้อยกว่าที่คาดหมาย ขณะที่คู่แข่งอย่างบราซิลมีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาลใหม่

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้การจับปลายังทำได้ยากลำบากเนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม วัตถุดิบที่นำมาผลิตปลาป่นจึงลดลง ขณะที่ความต้องการใช้ยังมีอยู่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้งราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 47.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 50.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากราคากิโลกรัมละ 42.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 44.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 40.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 40.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 42.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 38.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนแข็ง

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้คึกคัก ขณะเดียกวันค่าเงินบาทแกว่งตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  โดยข้าว 100 % ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 425 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 427 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ปรับเพิ่มจากตันละ 350 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 357 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,010 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว


Facebook แฟนเพจ อะกรีพลัสนิวส์ดอทคอม