80 บาท ราคาประกาศหมูขุนทั่วไทย

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ภาคตะวันตก 80

ภาคตะวันออก 80

ภาคอีสาน 80

ภาคเหนือ 80

ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 2,700 +/- 80 บาท/กก

การส่งออกสุกรขุนมีชีวิตไปต่างประเทศสดใสต่อเนื่อง ปริมาณความต้องการภายในคาดว่าจะสูงจนถึงตรุษจีน 12 กุมภาพันธ์ ราคาสุกรขุนในประเทศทรงตัวที่เพดานราคาที่ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน

กระทรวงพาณิชย์สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงให้ขายสุกรขุนสูงสุดไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคหลังโควิค-19 ระลอกใหม่กระจายตัวในหลายพื้นที่ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 3/2564)วันพระที่ 13 มกราคม 2564

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook