ต้นทุนหมูขุน..! แล้วคนเลี้ยงหมูจะอยู่กันอย่างไร ?

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ต้นทุนหมูขุน..! แล้วคนเลี้ยงหมูจะอยู่กันอย่างไร ?

76.72 บาท/ก.ก. กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน

68.56 บาท/ก.ก. กรณีเลี้ยงลูกสุกรเข้าขุนเอง

ภาวะปัญหาโรคระบาด และวิกฤตราคาที่ปัจจุบันคนเลี้ยงหมูหวั่นวิตก ถอดใจ ถอนหายใจ กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับวงการ และอนาคตของฟาร์มเลี้ยงหมูของตัวเอง  แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นต่อสู้กันต่อไป โดยที่ยังคงแบกรับต้นทุนการผลิตที่ค่องข้างสูงมากอย่างต่อเนื่อง

วันนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ที่

– 76.72 บาทต่อกิโลกรัม กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ

– 68.56 บาทต่อกิโลกรัม กรณีเลี้ยงลูกสุกรเข้าขุนเอง

โดยราคาประกาศสุกรขุนหน้าฟาร์ม ปัจจุบันอยู่ที่

ภาคตะวันตก 68

ภาคตะวันออก 74-78

ภาคอีสาน 72

ภาคเหนือ 76

ภาคใต้ 73

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564: 2,200+/-68 บาท/กก.

***ราคาขายจริง ก็ขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละพื้นที่

ภาวะราคาและปริมาณสุกรขุนที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่วันพระที่แล้ว ผู้เลี้ยงภาคบริษัท สมาคมภูมิภาคต่างๆ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และผู้เลี้ยงทั่วไป  มีมติเห็นควรยืนราคาสุกรขุนต่อไปอีก 2-3 วันพระ โดยเมื่อภาวะการระบาดของโรค Covid 19 ทรงตัวแล้ว ค่อยพิจารณาราคาว่าจะอย่างไรต่อไป

โดยรายงานปริมาณสุกรขุนมีไม่มาก ตัวไม่ใหญ่สอดคลองกับสภาพตลาดที่กระทบจากโควิดขณะนี้ เมื่อโควิด 19 ทรงตัวหรือผ่อนคลายลง ตามปริมาณแม่พันธุ์ในขณะนี้ สุกรขุนจะขาดแคลน ดังนั้น เห็นควรยืนราคาตามที่แต่ละภาคประกาศต่อไป

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 31/2564)

วันพระที่  1 สิงหาคม 2564

ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook