ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น

ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ แข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 62-68 บาท เนื่องจากเทศกาลท่องเที่ยวที่คึกคัก และเทศกาลงานบุญต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิตสุกรที่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,400 บาท (บวก/ลบ 56)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น

ผู้เลี้ยงเข้าลูกไก่อย่างระมัดระวังให้พอดีกับความต้องการของตลาด แต่เนื่องจากการบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเทศกาลงานบุญและการท่องเที่ยว ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ แข็งตัวขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 34 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ยืนราคาที่ฟองละ 2.80 บาท เนื่องจากการบริโภคไข่ไก่ทรงตัว และสมดุลกับปริมาณผลผลิตไข่ไก่
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ในสัปดาห์นี้ยืนราคาที่หาบละ 543 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตภาคอีสานและเขตภาคเหนือยังออกสู่ตลาดไม่มาก สมดุลกับปริมาณการใช้

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 375.28 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักของสหรัฐอเมริกา ได้รับผลกระทบจากอุณหภมิที่ลดลง และมีหิมะปกคลุมเพียงเล็กน้อย โดยคาดการณ์ว่าอุณภูมิที่สูงขึ้นจะช่วยเร่งให้ดินแห้งไวขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวเล็กน้อย ส่วนพื้นที่เพาะปลูกแถบอเมริกาใต้ มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะกับการเพาะปลูกมากขึ้น ด้านกระทรวงเกษตรของบราซิล (Companhia Nacional de Abastecimento : CONAB) ปรับคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดบราซิลฤดูกาล 2019/20 ลงเล็กน้อย มาอยู่ที่ 98.37 ล้านตัน เทียบกับของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ที่ 101 ล้านตัน แม้ว่า USDA จะปรับคาดการณ์ข้าวโพดส่งออกของบราซิลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 36 ล้านตัน แต่ด้าน CONAB ยังคงตัวเลขส่งออกไว้เท่าเดิมที่ 34 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากฤดูกาลก่อน 5 ล้านตัน แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 915.25 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 304.1 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาถั่วเหลืองอ่อนตัวลง โดย CONAB ปรับตัวเลขคาดการณ์ถั่วเหลืองส่งออกของบราซิล ฤดูกาล 2019/20 สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์มาอยู่ที่ 120.86 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดือนก่อนอยู่ 460,000 ตัน เทียบกับ USDA ที่คาดการณ์ไว้ที่ 123 ล้านตัน และ CONAB คงตัวเลขการส่งออกไว้ที่ 72 ล้านตัน ต่ำกว่าของ USDA 4 ล้านตัน ส่วนข้อตกลงทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ยังไม่สำเร็จ สหรัฐฯต้องการให้จีนตกลงซื้อสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ มากขึ้น ในขณะที่จีนไม่ต้องการเร่งรีบผูกมัดและตกลงสัญญาซื้อในปริมาณที่สูงเกินไป สัปดาห์นี้ USDA รายงานยอดส่งออกถั่วเหลืองของกลุ่มผู้ส่งออกเอกชน (Private Exporters) อยู่ที่ 106,000 ตัน

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะลดลง

 

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

ปริมาณปลาป่นในสัปดาห์นี้ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการ ซื้อ-ขาย ล่วงหน้าไปแล้ว ก่อนที่จะมีการประกาศโควต้าจับปลาที่ประเทศเปรู โดยเพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ 2.875 ล้านตัน และจะมีการจับจริงในวันที่ 16 พ.ย.นี้โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 35.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 31.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 32.20 และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาเพิ่มจากกิโลกรัมละ 29.70 บาท เป็นกิโลกรัม 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 29.20 บาท เป็นกิโลกรัม 30.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 26.70 บาท เป็น 27.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

 

ข้าว : ราคาลดลง

ในสัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศราคาลดลงเล็กน้อย เป็นผลจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 437 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 436 เหรียญสหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากราคาตันละ 394 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 393 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศราคาทรงตัว โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,180 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ กระสอบละ 1,050 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook