ทรงตัว 80 บาท หมูขุนทั่วไทย

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์


สุกร : ราคาทรงตัว

ความต้องการสุกรขุนโดยรวมยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่เกษตรกรให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตรึงราคาขายสุกรขุนต่อเนื่อง สูงสุดไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท พร้อมกันนี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอความร่วมมือผู้เลี้ยงเข้มงวดสูงสุดกับความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80) แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ :

ราคาทรงตัว สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 32 บาท โดยการบริโภคเนื้อไก่ยังคงดีต่อเนื่อง สมดุลกับปริมาณผลผลิต ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 8.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาลดลง

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 2.50 บาท เป็นราคาลดลงจากราคาฟองละ 2.70 บาท เนื่องจากมีปริมาณไข่ไก่สะสมมาก จากการชะลอการปลดแม่ไก่ยืนกรง แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้แม้ว่าจะมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด แต่พ่อค้าก็ทยอยขายผลผลิต ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากหาบละ 555 บาท เป็นหาบละ 558 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 534 เซนต์/บุชเชล ราคาข้าวโพดขยับสูงขึ้น เนื่องจากมีคำสั่งซื้อข้าวโพดสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน มีคำสั่งซื้อข้าวโพดจำนวน 1,400,000 ตัน และจากประเทศอื่นๆ 336,500 ตัน

ด้านพยากรณ์อากาศคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกประเทศอาร์เจนตินา ขณะที่ในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศบราซิลอากาศแห้งลงเล็กน้อย ทำให้เกษตรสามารถเร่งการปลูกข้าวโพดฤดูกาล 2563/64 แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาลดลงกากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า

ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 19.35 บาท เป็นกิโลกรัมละ 19.05 บาท เนื่องจากปัจจัยด้านผู้ผลิต ทั้งสภาพอากาศและการประท้วงในอาร์เจนตินาเริ่มดีขึ้น ทำให้ตลาดเริ่มคลายความกังวล แต่ปริมาณการซื้อในตลาดยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากทางฝั่งยุโรปและเอเชีย
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,374.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 436.60 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน โดยราคาถั่วเหลืองขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันประเทศบราซิลยังคงมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ล่าช้า เนื่องจากมีปริมาณฝนเข้ามาบนพื้นที่เพาะปลูกหลักทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตดำเนินการได้ล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ย และอาจส่งผลเสียต่อผลผลิตในทางตอนใต้ ส่วนกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานยอดการส่งออกผลผลิตถั่วเหลืองปี 2563/2564 ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ปริมาณ 136,000 ตัน แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศผู้ผลิตเปรูจับปลาได้น้อยมาก ทำให้น่าจะปิดฤดูกาลจับปลาก่อนกำหนด ด้วยปริมาณการจับปลาได้จริงประมาณ 90% ของโควต้า ส่งผลให้ราคาตลาดปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความกังวลว่าปริมาณขายล่วงหน้าอาจจะน้อยกว่าปริมาณที่ผลิตได้จริง ด้านสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณสต๊อกหน้าท่าเรือลดลง ส่งผลให้ปลาป่นโดยรวมปรับราคาขึ้น 1 บาท โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 45.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 31.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 32.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 29.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 30.20 บาท ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 28.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 29.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 26.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 27.20 บาท แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะปรับตัวขึ้น

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากตันละ 561เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 568 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 469 เหรียญสหรัฐฯ ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,530 บาท เป็นกระสอบละ 1,550 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,260 บาท แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะปรับตัวขึ้น

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook