ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์  วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์  วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562

 

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น

การท่องเที่ยวที่คึกคักกอปรกับเทศกาลงานบุญต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณผลผลิตสุกรที่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้า ทำให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ แข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 60-68 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,300 บาท (บวก/ลบ 56)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงยืนแข็ง

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่กระเตื้องขึ้น จากงานบุญและการท่องเที่ยวที่คึกคัก สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตัวละ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ยืนราคาที่ตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

 

ไข่ไก่ : ราคาลดลง

การบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้ยังทรงตัว ขณะที่ปริมาณไข่ไก่ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา โดยราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากฟองละ 2.90 บาท เป็นฟองละ 2.80 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

 

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ในสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นจากหาบละ 531 บาท เป็นหาบละ 543 บาท สืบเนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตภาคกลางออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ผลผลิตในเขตภาคอีสานและภาคเหนือจะเริ่มเข้าสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม ราคาอยู่ที่ 378.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่อ่อนตัวลง เนื่องจากมีการคาดการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากปริมาณน้ำฝนที่ลดลงทั่วทั้งบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักของสหรัฐอเมริกา จึงคาดว่าชาวไร่จะสามารถเร่งการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ในสัปดาห์นี้ และจะมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่ากระทรวงเกษตรประเทศอเมริกา (USDA) จะปรับคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐฯลงมาอยู่ที่ 13,643 ล้านบุชเชล ลดลงจากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือนก่อนที่ 13,779 ล้านบุชเชล ส่วนอุปสงค์ยังคงช้าอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยอดการผลิตเอทานอล (Ethanol) ของสหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นฤดูกาลนี้ต่ำกว่าของฤดูกาลก่อน 4.8% เช่นเดียวกับยอดการส่งออกข้าวโพดในปัจจุบันที่ยังช้ากว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศน่าจะทรงตัว

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยังคงทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.00 บาท

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 927.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องจากตลาดได้รับแรงกดดันจากการรายงานของ Bloomberg ว่าการลงนามสัญญาทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งช้าลงจากคาดการณ์เดิม

นอกจากนี้การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ลดลงรวมถึงสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ คาดว่าจะช่วยให้ผู้ผลิตถั่วเหลืองสามารถเร่งการเก็บเกี่ยวได้ในสัปดาห์นี้ โดยปัจจุบันถั่วเหลืองอเมริกาฤดูกาล 2019/20 เก็บเกี่ยวไปแล้ว 75% เทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่ 87%

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่อำนวยต่อการเก็บเกี่ยวและการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองบางพื้นที่ในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้ปัจจุบันตลาดยังคงมีความกังวลว่าจะกระทบการผลิตถั่วเหลือง นักวิเคราะห์คาดว่า USDA จะปรับคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯ ฤดูกาล 2019/20 ลงจาก 3,550 ล้านบุชเชล มาอยู่ที่ 3,510 ล้านบุชเชล

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองตลาดต่างประเทศน่าจะลดลง

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 34.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 31.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 29.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 29.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาลดลง

ในสัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศไม่ค่อยคึกคัก ส่งผลให้ข้าวโดยรวมลดลง ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 441 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 437 เหรียญสหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 398 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 394 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศลดลง โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 จากราคากระสอบ1,190 บาท เป็นกระสอบละ 1,180 บาท และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ จากกระสอบละ 1,060 บาท เป็นกระสอบละ 1,050 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะยืนอ่อน

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook