สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์  วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2562

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

 

สุกร : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ ราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทรงตัวอยู่ที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม แม้ว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัด จะส่งผลต่อการกินอาหารของสุกร และกระทบกับการเติบโตที่ช้าลง ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง ด้วยสภาวะเช่นนี้ทำให้ราคาสุกรยืนแข็ง หากแต่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยังคงขอความร่วมมือกับ สมาคม สหกรณ์ ชมรม ทุกภูมิภาค ให้จำหน่ายสุกรมีชีวิตในราคาไม่เกิน 75 บาทต่อไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 2,100 บาท (บวก/ลบ 72)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาประกาศไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท เนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ไก่เนื้อเติบโตช้า แต่เนื่องด้วยในบางพื้นที่มีปริมาณไก่ใหญ่สะสม จึงทำให้สมดุลกับการบริโภค

​ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวที่ตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาเพิ่มขึ้นจากตัวละ 18 บาท เป็นตัวละ 22 บาท     

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ราคาเพิ่มขึ้น จากฟองละ 2.60 บาท เป็นฟองละ 2.70 บาท จากสภาพอากาศร้อน ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาดลดลง ขณะที่การบริโภคไข่ไก่เริ่มกระเตื้องขึ้น

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

 

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ราคาปรับลดลง จากราคาหาบละ 519 บาท เป็นหาบละ 510 บาท เนื่องจากสัปดาห์นี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศยังคงออกสู่ตลาดต่อเนื่อง

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 364.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดของสหรัฐอเมริกา มีฝนตกต่อเนื่องทำให้ความคืบหน้าในการเพาะปลูกของปีนี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานความคืบหน้าล่าสุดอยู่ที่ 23% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 46% อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าในช่วงสัปดาห์หน้าน้ำฝนจะมีปริมาณที่จำกัด รวมถึงอุณหภูมิจะสูงขึ้น คาดว่าจะทำให้การเพาะปลูกคืบหน้าขึ้น นอกจากนี้ Bloomberg คาดว่าสต๊อกข้าวโพดทั่วโลกฤดูกาล 2018/19 จะอยู่ที่ 315.3 ล้านตัน สูงกว่าตัวเลขที่ USDA คาดการณ์ไว้ในเดือนเมษายนที่

คาดการณ์ที่ 314 ล้านตัน แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศน่าจะลดลง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะลดลง

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.75 บาท เนื่องจากปริมาณผลผลิตเพียงพอกับการใช้

ส่วนตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เมล็ดถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 827.25 เซนต์/บุชเชล ส่วนกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 292.9 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่อ่อนตัวลง โดย USDA รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯที่ 6% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 14% โดยการเพาะข้าวโพดยังล่าช้าอยู่มาก ทำให้คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองฤดูกาลนี้จะเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวเลขที่เคยคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าสต๊อกถั่วเหลืองฤดูกาล 2018/19 จะเพิ่มขึ้นเป็น 926 ล้านบุชเชล สูงกว่าที่ USDA

คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ 895 ล้านบุลเชล อีกทั้งการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ สร้างแรงกดดันให้กับตลาด โดยสหรัฐฯประกาศว่าจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจีนภายในสัปดาห์นี้

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะลดลง

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ เปรูได้ประกาศโควต้าจับปลา ที่ 2.1 ล้านตัน โดยขณะนี้สามารถจับปลาแล้วกว่า 3.8 แสนตัน หรือคิดเป็น 18% ทำให้ผู้ซื้อปลาป่นในตลาดต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อ ขณะที่ตลาดในประเทศแม้จะมีความต้องการใช้ปลาป่นจากการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น แต่การจับปลายังคงทำได้ดี ประกอบกับใกล้เปิดอ่าวไทย ซึ่งจะทำให้การจับปลากลับมาคึกคักขึ้น ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.70 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 26.70 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศคึกคักขึ้น ผู้ซื้อทยอยสั่งซื้อข้าวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 425 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 373 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 374 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,210 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,050 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

 

 

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook