ราคาหมู 82-84 บาททั่วไทย คาดต้นทุน ไตรมาส 4 พอได้หายใจ

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมถึงสถานการณ์การเลี้ยงสุกร ในปัจจุบันว่า ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board พิจารณาต้นทุนการผลิตสุกร เฉลี่ย ปี 2564 ประเมินต้นทุนเฉลี่ย Q3 และคาดการณ์ Q4 ดังนี้

– กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ยทั้งปี 78.40 บาทต่อกิโลกรัม

 ไตรมาส 3 ที่ 80.80 

 ไตรมาส 4 ที่ 76.94

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยทั้งปี 70.42 บาทต่อกิโลกรัม

ไตรมาส 3 ที่ 72.32

 ไตรมาส 4 ที่ 72.88

ฐานราคาทรงตัวในลักษณะยืนราคามั่นคงต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ ภาคอีสานปรับตัวเท่าภูมิภาคอื่น หลังอากาศเริ่มหนาวเย็น เอื้อการท่องเที่ยวกับหลายจุดท่องเที่ยวของภาคอีสาน

ภาคตะวันตก 82-84

ภาคตะวันออก 82-84

ภาคอีสาน 82-84

ภาคเหนือ 84

ภาคใต้ 82

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 : 2,500 บวก/ลบ 80 บาท/กิโลกรัม

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 49/2564)

วันพระที่ 4 ธันวาคม 2564

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook