หมูราชบุรี ยืนราคาหมูขุน 80 บาท

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

หมูราชบุรี ยืนราคาหมูขุน 80 บาท ลูกหมู 2,800 +/-80 บาท และราคา แม่ปลด 52

จากข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิตของสมาคมผู้เลี้ยงสุกร จ.ราชบุรี ประจำวันพระที่ 5 ก.พ.64
เปิดราคาสุกรขุนภายในประเทศ ยืน ราคาที่ 80 บาท
ลูกสุกร 2,800+/-80 บาทแม่ปลด 52 บาท
ราคาสุกรมีชีวิตแนะนำประจำวันพระที่ 5 ก.พ. 2564


ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook