หมูขุน ราคาประกาศต่ำสุด 70 บาท

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

สุกร : ราคาทรงตัว

ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 70-80 บาท โดยมาตรการงดรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การบริโภคเนื้อหมูลดลง ทั้งนี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังคงย้ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศเพิ่มความเข้มข้นระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,700 บาท (บวก/ลบ 72)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33 บาท โดยการบริโภคเนื้อไก่มีปริมาณทรงตัว ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

มาตรการของภาครัฐที่เพิ่มความเข้มงวดให้ทำงาน WFH ให้มากที่สุด และงดรับประทานอาหารที่ร้าน ส่งผลให้การบริโภคไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตรึงราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว


ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัปดาห์นี้ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ตลาดน้อย ประกอบกับมีฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้นจากหาบละ 603 บาท เป็นหาบละ 621 บาท ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2564 ราคาอยู่ที่ 568.25 เซนต์/บุชเชล หลังจากการประกาศรายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนล่าสุดของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) โดยสต๊อกข้าวโพดสหรัฐฯ ฤดูกาล 2564/65 ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1,432 ล้านบุชเชลในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และมีปริมาณมากกว่า 1,082 ล้านบุชเชลในฤดูกาลปัจจุบัน

ด้านสภาพอากาศสัปดาห์นี้มีปริมาณน้ำฝนเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูกหลักแถบมิตเวสต์ ขณะที่ประเทศบราซิลได้ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตจาก 98.5 ล้านตัน อยู่ที่ 93 ล้านตัน โดยปัจจุบันเกษตรกรเริ่มการเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้ว 8% ล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ยห้าปี

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 18.60 บาท การเพาะปลูกและสภาพอากาศในฝั่งอเมริกายังคงดี โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนมาก ซึ่งส่งผลดีต่อการเพาะปลูก ทำให้คาดการณ์ผลผลิตฤดูกาลใหม่ยังคงมีปริมาณที่สูง ขณะที่ปริมาณการซื้อยังทรงตัว เนื่องจากรอติดตามทิศทางราคา ขณะที่ค่าระวางเรือทั่วโลกยังคงสูงขึ้นจากปัจจัยด้านราคาน้ำมัน

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,453 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 368.70 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาขยับตัวสูงขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์สต๊อกถั่วเหลืองของสหรัฐฯไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งฤดูกาล 2563/64 และ 2564/65 อยู่ที่ 135 และ 155 ล้านบุชเชลตามลำดับ

ส่วนผลผลิตในประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาคาดการณ์อยู่ที่ 137 และ 46.5 ล้านตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะยืนอ่อน


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ฤดูกาลจับปลาของประเทศเปรูใกล้จบแล้ว โดยขณะนี้จับปลาได้เกิน 95% ของโควต้า คาดว่าจะปิดฤดูกาลที่ประมาณ 97% ด้านสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เป็นผู้ซื้อหลัก มีปริมาณการซื้อหน้าท่าทรงตัว โดยปลาป่นจากเปรูจะเริ่มเข้าถึงจีนในปลายเดือนกรกฏาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 39.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 37.20 บาท ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคากิโลกรัมละ 36.70 ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาลดลง

การซื้อขายข้าวทั้งในประเทศ และต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาลดลงเล็กน้อย โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 447 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 436 เหรียญสหรัฐฯ

ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 400 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 396 เหรียญสหรัฐฯ ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,300 บาท เป็นกระสอบละ 1,280 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,150 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook