ราคาหมูขุนแกว่ง ทุนเลี้ยงเท่าราคาขาย !

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์

ราคาหมูขุนแกว่ง ทุนเลี้ยงเท่าราคาขาย !!!ผู้เลี้ยงขอกรมค้าภายในทบทวนปล่อยราคา !!!ส.หมูเน้นฟาร์มเข้มงวดสูงสุดระบบไบโอซีเคียวริตี้ หรือ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ


ราคาหมูขุนหน้าฟาร์ม

ภาคตะวันตก 72-73

ภาคตะวันออก 78

ภาคอีสาน 80

ภาคเหนือ 80

ภาคใต้ 77

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 2,700+/- 76 บาท/กก


จากรายงานของ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สถานการณ์ภาวะราคานี้ พบว่า ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มย่อตัวลงในบางพื้นที่
ล่าสุดผู้เลี้ยงสุกร ได้เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้กรมการค้าภายใน ปลดปล่อยราคาขายหมูหน้าฟาร์ม สูงสุดของเกษตรกรเริ่มขยายวง หลังพื้นที่สุกรหนาแน่นราคาย่อตัวแรงจนต่ำกว่าต้นทุนการผลิตอย่างรวดเร็ว


โดยข้อมูลที่น่าห่วงต่ออาชีพการเลี้ยงสุกร อ้างอิงจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 1 ปี 2564 ไว้ที่


77.49 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน

กิโลกรัมละ 66.30 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีผลิตลูกสุกรเอง

ด้วยความห่วงใย อาชีพการเลี้ยงสุกร และการสร้างความสมดุลของภาวะราคา ทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงเข้มงวดสูงสุดกับระบบไบโอซีเคียวริตี้ หรือ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพกับทุกฟาร์ม

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 8/2564) วันพระที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


ร่วมพูดคุยด้วย บัญชี facebook