“โคก หนอง นา” ในกรุงพื้นที่กว่า 50 ไร่ แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

อ.ยักษ์ ชู “โคก หนอง นา” ในกรุงพื้นที่กว่า 50 ไร่ แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม พร้อมขยายผลในพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

“โคก หนอง นา” ในกรุงพื้นที่กว่า 50 ไร่ แก้ไขปัญหาสภาพแว […]

Continue Reading