ราคาหมูขุนหน้าฟาร์ม ประกาศยืน 100 บาทต่อกิโลกรัม

PIG&PORK

หมูขุนสะสม รอออกตลาด ลดลง ยืนราคา 100 บาท

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 24/2565) วันพระที่ 14 มิถุนายน 2565 ว่า ภาพรวมปริมาณสุกรขุนสะสมที่รอออกตลาดเริ่มลดลง

โดยส่วนหนึ่งจากภาคใต้สู่ตะวันตกยังมีอย่างสม่ำเสมอ ในอัตราที่ลดลง โดยผู้บริโภคเริ่มคุ้นชินกับระดับราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรในปัจจุบัน และเข้าใจปัญหาผลกระทบทั้งจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้นทุนค่าพลังงานน้ำมัน ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโลก

ทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม แม้ปริมาณสุกรขุนสะสมเริ่มลดลงในทุกภูมิภาค

ข่าวการเปิดตัวของวัคซีน ASF ของ Navetco เวียดนาม สร้างแรงกระตุ้นการกลับมาเลี้ยงใหม่ให้กับเกษตรกรรายย่อยได้ระดับหนึ่ง ดูได้จากการตื่นตัวหาความรู้เพิ่มเติมกับการสัมมนาที่อุดรธานีสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีเกษตรกรรายย่อยครบทั้ง 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการสัมมนา

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 : 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท.