คณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ โซเอทิส และ ผู้บริหารระดับสูง เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประชุมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์

การประชุมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างคณะผู้บริหารระดับสู […]

Continue Reading