คณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ โซเอทิส และ ผู้บริหารระดับสูง เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประชุมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์

PIG&PORK

การประชุมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างคณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ ของ โซเอทิส และ ผู้บริหารระดับสูง ของเครือเจริญโภคภัณฑ์.

โดยการประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจและตลาดสุขภาพสัตว์ระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจสู่การปรับปรุงและพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยมุมมองเชิงธุรกิจที่หลากหลายจากแนวโน้มทางธุรกิจและผลกระทบต่างๆ จากทั่วโลกด้วย และ โซเอทิส ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้า ในฐานะพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ดูแล และห่วงใยสัตว์ทั่วโลก ด้วยเป้าหมายในการใช้องค์ความรู้ระดับสากล ประกอบกับนวัตกรรม และประสบการณ์กว่า 70 ปี ของการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค วัคซีน อุปกรณ์ และเครื่องมือวินิจฉัยโรค เพื่อสนับสนุนความสำเร็จที่ยั่งยืนของลูกค้าร่วมกัน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 กรุงเทพ – คุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร พร้อมด้วย ดร.นิรดา เล็กศรีสมพงษ์ ผู้ช่วยรองประธานบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กลุ่มธุรกิจที่มีบริษัทในเครือใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสามของผู้ผลิตสัตว์ปีก และสุกรชั้นนำของโลก ซึ่งมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เกียรติร่วมหารือและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจสุขภาพสัตว์ในอนาคต กับคณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศของโซเอทิส

นำโดยคุณเจมี แรนแนน รองประธานกรรมการบรริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกิจสัตว์น้ำ, คุณแคทส์ กาโตะ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคเอเชีย, น.สพ.อาคม ชีวะเกรียงไกร รองประธานบริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ พร้อมด้วย คุณกุลปรียา พุทธฤดีสุข ผู้จัดการทั่วไป และ น.สพ.อนุพงษ์ วนิชพิสิฐพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัตว์ปีก บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างร่วมงานประชุมนวัตกรรมสุขภาพสัตว์ โภชนาการ และเทคโนโลยีเอเชีย ครั้งที่ 7.