ทริปเปิล เอ ไบโอเทค MOU มจธ. พัฒนา บาซิลัส ซับติลิส ที่สร้างโปรตีนของไวรัส ASF ปรากฏอยู่บนผิวสปอร์

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ […]

Continue Reading