ระบบฟอกกลิ่นเหม็นในฟาร์มสุกร ลดได้กว่า 90%

PIG&PORK

อะกริ พลัส เข้าเยี่ยมชม ไผ่สิงห์ทองฟาร์ม จังหวัดอ่างทอง ติดตามชม ระบบฟอกกลิ่นเหม็นในฟาร์มเลี้ยงสุกรที่สามารถลดกลิ่นได้กว่า 90% ซึ่งเป็นระบบใหม่ทันสมัย อีกหนึ่งนวัตกรรมโดย บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัลเฮลธ์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าเป็นที่ปรึกษาและช่วยติดตั้งในระบบฟาร์มสุกร และพร้อมเปิดเผยระบบแบบแปลนให้กับสังคมวงการเลี้ยงสุกรของบ้านเรา

ปัจจุบันอีกหนึ่งปัญหาของฟาร์มสุกรที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ ปัญหากลิ่นและมลมิษจากฟาร์มสุกร ที่หลายๆ พื้นที่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นและมลภาวะ เป็นประเด็นสำคัญที่ฟาร์มต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคม รวมถึงอยู่รอดในภาวะสถานการณ์การเลี้ยงสุกรในขณะนี้

เป็นอีกหนึ่งประเด็นของการเริ่มสตาร์ทฟาร์มสุกรและฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อลดกลิ่น ลดมลพิษ มลภาวะจากฟาร์มสุกร อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
ติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนิตยสาร พิกแอนด์พอร์ค ฉบับที่ 174 และเพจรวมถึงสื่อต่างๆในเครือ Pig and Pork.