อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ใช่ไข้หวัดหมู

อหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ไม่ใช่ไข้หวัดหมู

PIG&PORK

อหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ไม่ใช่ไข้หวัดหมู

อหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ไม่ใช่ไข้หวัดหมู ตามที่ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศจีน อาจลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียได้ ส่งผลให้ขณะนี้รัฐบาลจีน กำลังเร่งดำเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด อยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีสื่อหลายสำนักนำเสนอในลักษณะ ไข้หวัดหมู คือ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งสองโรคนี้ เกิดจากเชื้อโรคต่างชนิดกัน โดย

ไข้หวัดหมู swine flu เกิดจากเชื้อไวรัสก่อให้เกิดโรคทางระบบเดินหายใจของสุกร สุกรที่ป่วยจะมีอาการไอ หายใจลำบาก มีน้ำมูก หนังตาบวมแดง และ ไข้สูง เป็นต้น โดยมีอัตราการป่วยสูงแต่อัตราการตายต่ำ (1-4%) การติดต่อในสุกรสามารถติดต่อได้โดยทางตรงจากการสูดหายใจเอาละอองที่มีเชื้อไวรัสจากสุกรที่ป่วยเข้าไป หรือ ทางอ้อมจากการสัมผัส ยานพาหนะ หรือ อุปกรณ์เครื่องมือที่มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส ปัจจุบันมีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสุกรอยู่ 3 สายพันธุ์หลักๆ ได้แก่ H1N1 H3N2 และ H1N2

ในขณะที่ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร African swine fever เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูลสุกรซึ่งมีสุกรป่าเป็นแหล่งรังโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรค โรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นในอนุภูมิภาคซาฮาราของทวีปแอฟริกา ประเทศซาดิเนียของทวีปยุโรป ต่อมาพบการระบาดของโรคในประเทศจอร์เจีย ประเทศอาเซอร์ไบจัน ประเทศอาร์เมเนีย สหพันธรัฐรัสเซียและล่าสุดที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยโรคนี้เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นสำหรับประเทศไทยรวมทั้งประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง เนื่องจากหากมีการระบาดของโรคนี้ในประเทศแล้วจะกำจัดโรคได้ยาก

เพราะในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ในขณะที่เชื้อไวรัสที่ก่อโรค มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง สุกรที่หายป่วยแล้วจะเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและยิ่งกว่านั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีความความรุนแรงมาก โดยทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 % สุกรที่ป่วยจะแสดงอาการคล้ายคลึงกับโรคอหิวาต์สุกรและพีอาร์อาร์เอส คือ มีไข้สูง เบื่ออาหาร ท้องเสีย และแท้งในแม่สุกร โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรสามารถติดต่อได้จากการที่สุกรสัมผัสโดยตรงกับสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย การหายใจเอาเชื้อเข้าไป การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน รวมทั้งโดนเห็บที่มีเชื้อกัด เป็นต้น

จากผลการสอบสวนโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในสหพันธ์รัสเซีย พบว่ามีสาเหตุจากการปนเปื้อนเชื้อไวรัสในไส้กรอกและซาลามีซึ่งบริโภคแบบไม่ปรุงสุก ที่คนบริโภคไม่หมดแล้วนำไปเลี้ยงสุกรกรมปศุสัตว์จึงขอย้ำให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการใช้เศษอาหารไปเลี้ยงสุกรและหากพบสุกรแสดงอาการสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่หรือเบอร์ 0632256888”

อหิวาต์แอฟริกา สุกร ไม่ใช่ไข้หวัดหมู
อหิวาต์แอฟริกา สุกร ไม่ใช่ ไข้หวัด หมู