ราคาหมูขุนหน้าฟาร์ม ดึงขึ้น 80-88 บาท

PIG&PORK

สุกร : ราคาเพิ่มขึ้น
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 80-88 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,200 บาท (บวก/ลบ 82)
จากการประชุมร่วมของผู้เลี้ยงสุกรแต่ละภูมิภาค ทุกภูมิภาคมีผลผลิตสุกรลดลง ทั้งปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนที่รอการจำหน่าย ในขณะที่ราคาหน้าฟาร์มในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ยของไตรมาส 1/2566 ซึ่งอยู่ที่ 100.70 บาทต่อกิโลกรัม โดยที่ประชุมมีมติปรับฐานราคาหน้าฟาร์มจากการจำหน่ายจริงระหว่างสัปดาห์บวก 4 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อลดความเสียหายให้แก่เกษตรกร
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น
เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งปรับขึ้นราคาแนะนำ “ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม” เกษตรกร จากฟองละ 3.20 บาท เป็นฟองละ 3.40 บาท ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดที่มีความต้องการไข่ไก่เพิ่มมาก
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาลดลง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาปรับลงจากหาบละ 774 บาท เป็นหาบละ 747 บาท เนื่องจากผลผลิตออกต่อเนื่อง
ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 626.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ทรงตัว แม้รายงานความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดรุ่นที่ 1 ของประเทศบราซิลอยู่ที่ 42% เร็วกว่าค่าเฉลี่ย แต่ความคืบหน้าเพาะปลูกข้าวโพดรุ่นที่ 2 ยังคงล่าช้ากว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งอยู่ที่ 74% เทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 81% ขณะที่ข้าวโพดอาร์เจนตินาที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากล่าสุดเหลือเพียง 5% ลดลงจาก 6% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ด้านตลาดยังคงติดตามสถานการณ์การส่งออกธัญพืชของประเทศยูเครนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะครบอายุสัญญาในวันที่ 18 มีนาคม 2566 หรือวันเสาร์ที่จะถึงนี้ โดยรัสเซียต้องการต่อสัญญาในรอบนี้เพียง 60 วัน จากปกติการต่อสัญญาจะอยู่ที่ครั้งละ 120 วัน ส่วนฝั่งยูเครนยังคงต้องการต่อสัญญาที่ 120 วันเช่นเดิม
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 24.00 บาท โดยสภาพอากาศฝั่งประเทศอาร์เจนตินาดีขึ้น มีฝนตกในพื้นที่เพาะปลูก ส่วนประเทศบราซิลการเก็บเกี่ยวผลผลิตยังคงดีต่อเนื่อง ทำให้ตลาดคลายความกังวลเรื่องปริมาณผลผลิต ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดทรงตัว โดยต้องติดตามสถานการณ์ของโรค ASF ที่เริ่มระบาดในจีนว่าจะส่งผลมากน้อยเพียงใด
ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2566 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,489.25 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 478.40 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน โดยราคาปรับลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์สภาพอากาศประเทศอาร์เจนตินาช่วงนี้มีฝนตกในเขตเพาะปลูก อย่างไรก็ตามถั่วเหลืองอาร์เจนตินาที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากล่าสุดเหลืออยู่เพียง 2% ในขณะที่ประเทศบราซิลสภาพอากาศยังดีมีฝนตกสม่ำเสมอ โดยความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองบราซิลอยู่ที่ 49% ใกล้กับค่าเฉลี่ยที่ 50% ด้านฝั่งอุปสงค์ สมาคมแปรรูปเมล็ดน้ำมันสหรัฐฯ (NOPA) รายงานปริมาณการสกัดน้ำมันจากเมล็ดถั่วเหลืองในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงมาอยู่ที่ 165.4 ล้านบุชเชล ซึ่งต่ำกว่าเดือนมกราคาและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ประเทศเปรูยังอยู่ในระหว่างดำเนินการออกสำรวจทะเลเพื่อกำหนดโควต้าจับปลา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ ขณะที่ราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนยังสูงทรงตัว ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และสต๊อกหน้าท่าเรือปรับสูงขึ้นเช่นกัน
ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคากิโลกรัมละ 44.70 บาท
สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศสัปดาห์นี้ ราคาปรับเพิ่มขึ้น โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 481 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 490 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 434 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 443 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,530 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,370 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
วันที่ 13-17 มีนาคม 2566