การร่วมลงนามสัญญาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

PIG&PORK

การร่วมลงนามสัญญาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในฟาร์มสุกร

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาร์เอ็มซี ฟาร์ม จำกัด และ บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จํากัด ร่วมลงนาม สัญญาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งเป็นโครงการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 เมกะวัตต์ ใช้ในฟาร์มสุกร โดยร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566. เป็นอีกหนึ่งโครงการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อลดต้นทุนในฟาร์มสุกรที่น่าสนใจ.