ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561

ราคาสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์นี้ สุกร : ราคาทรงตัว

             ปริมาณสุกรขุนที่ออกสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ยังคงน้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยกรมปศุสัตว์กำชับนายกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย 3 ห้างค้าปลีก ดูแลการตั้งราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกร ให้สะท้อนต้นทุนและสภาวะตลาด โดยราคาประกาศสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ยืนราคาที่ 60-66 บาท ต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 58)

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

            การจับจ่ายของผู้บริโภคสัปดาห์นี้ทรงตัว ไม่คึกคักเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับมีฝนตกชุกทั้งในภาคเหนือและอีสาน ทำให้ปริมาณไก่ใหญ่ออกสู่ตลาดลดลง ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้จึงยืนที่กิโลกรัมละ 33 บาท ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวที่ตัวละ 10.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ราคายืนตัวละ 18.00 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ท้องตลาดยังคงสมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในตลาดทรงตัวที่ฟองละ 2.60 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

            ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ ยืนราคาที่หาบละ 537 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ท้องตลาดต่อเนื่อง

ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาปรับขึ้นที่ 365.00 เซนต์/บุชเชล เนื่องจากผลผลิตฤดูกาลใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่จะเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้อาจไม่สูงอย่างที่คาดการณ์ไว้ โดยยังต้องติดตามสถานการณ์เพาะปลูกอีกระยะหนึ่ง เพราะอาจมีบางพื้นที่ประสบภาวะแห้งแล้งจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดแม้จะเป็นเหตุการณ์ปกติตามฤดูกาลก็ตาม อีกทั้งระยะหลังผลผลิตข้าวโพดจากบราซิลและการส่งออกของบราซิลลดลง ส่งผลให้การส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ดีขึ้น แนวโน้มราคาข้าวโพดยังคงยืนแข็ง

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

 ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนตัวที่กิโลกรัมละ 16.75 บาท โดยจีนลดปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ และหันไปซื้อกากถั่วเหลืองจากบราซิลและอาร์เจนตินามากขึ้น โดยผลผลิตจากทั้ง 2 ประเทศ กำลังทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ราคามีแนวโน้มยืนอ่อน

ส่วนราคากากถั่วเหลือง ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม แข็งตัวที่ 336.50 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนเมล็ดถั่วเหลือง ราคาสูงขึ้นที่ 886.75 เซนต์/บุชเชล เนื่องจากพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ตลาดวิตกกังวลว่า หากภายในกลางเดือนสิงหาคมฝนไม่ตกอาจทำให้ผลผลิตได้รับผลกระทบ ในทางตรงกันข้าม หากฝนตกทันเวลาก็จะได้ผลผลิตที่ค่อนข้างสูงในปีนี้ ทั้งนี้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเจรจาหาทางลดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน เพราะจีนคือผู้รับซื้อถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดจากสหรัฐฯ ทำให้เกิดภาวะคลายความกังวลชั่วคราว แนวโน้มราคายังคงยืนแข็ง

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้แม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนตัว แต่ด้วยปริมาณคำสั่งซื้อที่ไม่สูงมาก ทำให้ราคาส่งออกยังคงทรงตัว สำหรับภายในประเทศปริมาณการใช้เท่าเดิมแต่เพราะคลื่นลมแรงทำให้การจับปลาทำได้ยาก วัตถุดิบจึงอาจจะน้อยลง ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมยืนราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปลาป่นเกรดกุ้งทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.50 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 42.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 39.70 บาท

สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.70 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 ข้าว : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ ราคาข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ปรับขึ้นเล็กน้อย จากราคาตันละ 418 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 420 เหรียญสหรัฐฯ ด้านราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ปรับลงจากราคาตันละ 363 เหรียญสหรัฐฯ เป็นราคาตันละ 359 เหรียญสหรัฐฯ

ส่วนการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคายืนที่กระสอบละ 1,250 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ปรับลงจากราคาเดิมที่กระสอบละ 1,070 บาท เป็นราคากระสอบละ 1,050 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว