ด้วงอิฐอินเดีย โผล่ไทย สั่งกำจัดพร้อมตีกลับสินค้าคืนต้นทาง

Agri+

ด้วงอิฐอินเดีย โผล่ไทย สั่งกำจัดพร้อมตีกลับสินค้าคืนต้นทาง

ด้วงอิฐอินเดีย ปนเปื้อนในข้าวสาลีนำเข้าจากอินเดียกว่า 2 หมื่นกิโลกรัม  กรมวิชาการเกษตร ชี้เป็นศัตรูพืชกักกันที่สำคัญในหลายประเทศ  สั่งผู้นำเข้ารมยากำจัดพร้อมส่งสินค้าทั้งหมดกลับประเทศต้นทาง

ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ดร.เสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ  กรมวิชาการเกษตร ได้ตรวจพบด้วงอิฐซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันปนเปื้อนมากับสินค้าข้าวสาลีจำนวน 24,000 กิโลกรัมที่นำเข้าจากประเทศอินเดีย   เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชท่าเรือจึงสั่งให้เจ้าของสินค้าดำเนินการกำจัดศัตรูพืชดังกล่าวด้วยวิธีการรมด้วยสารเมทิลโบรไมด์  และให้ส่งสินค้าที่พบปัญหากลับประเทศต้นทางทั้งหมดทันที

ด้วงอิฐอินเดีย โผล่ไทย
ด้วงอิฐอินเดีย โผล่ไทย

ประเทศไทยและในหลายประเทศถือว่าด้วงอิฐเป็นศัตรูพืชกักกันที่สำคัญในการนำเข้า  เป็นศัตรูพืชที่หากมีการติดเข้ามากับสินค้าและแพร่ระบาดในประเทศจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการเกษตรและเศรษฐกิจภายในประเทศ  ดังนั้นเพื่อปกป้องการเกษตรในประเทศหากมีการตรวจพบด้วงอิฐปนเปื้อนมากับสินค้าจะต้องดำเนินการกำจัดด้วยการรมสารเมทิลโบรไมด์และส่งกลับคืนประเทศทันที

ด้วงอิฐอินเดีย โผล่ไทย
ด้วงอิฐอินเดีย โผล่ไทย

ด้วงอิฐ มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ปากีสถาน เนปาล ภูฏาน และมัลดีฟท์   เป็นแมลงที่มีลำตัวขนาดเล็ก มีสีน้ำตาลหรือมีจุดดำกระจัดกระจายบนปีกอย่างไม่มีรูปร่างที่แน่นอน  ถือเป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บที่มีความสำคัญและสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเมล็ดพืช   รวมทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยมีความทนทานต่ออากาศที่ร้อนหรือแห้งได้เป็นเวลานาน  สามารถอาศัยอยู่ในโรงเก็บได้นานนับปีโดยปราศจากอาหารและมีความต้านทานต่อการรมได้ดี

ประเทศไทยนำเข้าข้าวสาลีจากออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา  ยูเครน  และอินเดีย  โดยในปี 2560 นำเข้าข้าวสาลีจากอินเดียปริมาณ 41,120 กิโลกรัม  ส่วนในปี 2561 (มกราคม – กันยายน) นำเข้าข้าวสาลีจากอินเดียแล้วจำนวน 44,000 กิโลกรัม

ข้าวสาลีนำเข้าจากอินเดียกว่า 2 หมื่นกิโลกรัม
ข้าวสาลีนำเข้าจากอินเดียกว่า 2 หมื่นกิโลกรัม
ข้าวสาลีนำเข้าจากอินเดียกว่า 2 หมื่นกิโลกรัม
ข้าวสาลีนำเข้าจากอินเดียกว่า 2 หมื่นกิโลกรัม
พร้อมส่งสินค้าทั้งหมดกลับประเทศต้นทาง
พร้อมส่งสินค้าทั้งหมดกลับประเทศต้นทาง